Fiscale aftrekbaarheid beveiligingsmaatregelen

Fiscale aftrek voor beveiliging van beroepslokalen

Ben je zelfstandige, een KMO of beoefen je een vrij beroep en investeer je in de beveiliging van je lokalen tegen inbraken, overvallen en diefstal? Dan geniet je mogelijk van een fiscaal voordeel.

Voor wie?

 • Zelfstandigen
 • KMO’s
 • Vrije beroepen

Wat komt in aanmerking?

1. Aankoop en installatie van nieuw beveiligingsmateriaal

 • Anti-ramkraaksystemen
 • Toegangscontrolesystemen
 • Vertragingselementen op de parking
 • Specifiek inbraakwerend glas
 • Specifiek inbraakwerende rolluiken
 • Beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekkens
 • Gepantserde deuren
 • Materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • Kluis met een inbraakvertragend slot
 • Kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • Neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • Specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • Sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • Alarmsystemen
 • Camerasystemen
 • Volgsystemen

Opgelet!
Het aangekochte materiaal moet nieuw zijn.
De installatie moet gebeuren door een aannemer (dit kan ook een slotenmaker of schrijnwerker zijn) die je achteraf een attest bezorgt. 

2. Beroepskosten

 • Abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale
 • Kosten als je een beroep doet op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers)
 • Kosten als je gezamenlijk een beroep doet op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking)

Welk fiscaal voordeel?

 • Aankoop en installatie van nieuw beveiligingsmateriaal: naast de gewone afschrijving is er een bijkomende fiscale aftrek van 20,5%.
 • Beroepskosten: kan je tot 120% aftrekken.

Fiscale aftrek voor digitale investeringen

Investeren in digitale beveiligingsmaatregelen levert ook een fiscaal voordeel op. Je kan deze digitale investeringen voor 13,5% inbrengen. Het gaat om investeringen die de beveiliging van websites, netwerken, applicaties en gegevens versterken.

Wat komt in aanmerking?

 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken (aankoop van een terminal,...)
 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) voor elektronische facturatie, ondertekening of archivering
 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) voor de beveiliging van gegevens, netwerken en ICT-applicaties
 • Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT
 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken
 • Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT
 • Kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder de voormelde punten, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven
 • Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in de voormelde punten beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, inclusief de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s

Voor e-commerce websites:

 • De aankoop van certificaten voor elektronische facturatie
 • De aankoop van identiteitscertificaten
 • Het gedeelte elektronische facturatie van e-commerce websites
 • Software en apparatuur voor de online betaling, evenals de interfacing met het online verkoopplatform
 • Audits betreffende informaticaveiligheid

Belangrijk!
De leverancier moet op de factuur (of in de bijlage) het volgende vermelden:
“Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 92 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: Ik, ondergetekende ……… bevestig dat (per categorie de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter/1 van het KB/WIB 92) (datum) (naam (handtekening)”.

Info

www.besafe.be