Fiscale aftrekbaarheid beveiligingsmaatregelen

Om de kosten die u hebt voor de beveiliging van uw eigendom te drukken, zijn een aantal maatregelen fiscaal aftrekbaar. U kan dan ook de kosten inbrengen in uw belastingen. 

Voor wie?

 • Zelfstandigen
 • KMO’s
 • Vrije beroepen

Meer info

www.besafe.be

Fiscale aftrek voor de beveiliging van een beroepslokaal

De werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer (dit kan bijvoorbeeld ook een slotenmaker of schrijnwerker zijn). Deze aannemer dient u na de werken een attest te bezorgen. 

Wat komt in aanmerking?

 • Anti-ramkraaksystemen
 • Toegangscontrolesystemen
 • Vertragingselementen op de parking
 • Specifiek inbraakwerend glas
 • Specifiek inbraakwerende rolluiken
 • Beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekkens
 • Gepantserde deuren
 • Materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • Kluis met een inbraakvertragend slot
 • Kassa’s met beschermkap of een anti-graaikap
 • Neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • Specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • Sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • Alarmsystemen
 • Camerasystemen
 • Volgsystemen

De fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

Of beroepskosten zoals:

 • Abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale
 • Kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers)
 • Kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking)

Welk voordeel?

Bij de aankoop en installatie van nieuw beveiligingsmateriaal kan u naast de gewone afschrijving een bijkomende aftrek bekomen van 20,5%.

De beroepskosten kan u tot 120% aftrekken.

Fiscale aftrek voor digitale investeringen

Naast de aftrek voor de beveiliging van beroepslokalen bestaat sinds 2016 ook een aftrek voor het nemen van digitale investeringen. Hierbij kan u 13,5% inbrengen.

De leverancier moet op zijn factuur (of in de bijlage) de volgende tekst vermelden: «Verklaring met toepassing van artikel 49/1 van het KB/WIB 92 betreffende de investeringsaftrek voor digitale investeringen bedoeld in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, f, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: Ik, ondergetekende ……… bevestig dat (per categorie de vermeldingen overnemen die worden opgelegd door bijlage IIter/1 van het KB/WIB 92) (datum) (naam (handtekening)».

Het betreft investeringen die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en voor systemen die informatie- en communicatietechnologie beveiligen. Dit maakt het mogelijk om de beveiliging van websites, netwerken, applicaties en gegevens te versterken.

Wat komt in aanmerking?

 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) die de elektronische betaling vergemakkelijken (aankoop van een terminal,...)
 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) voor elektronische facturatie, ondertekening of archivering
 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) voor de beveiliging van gegevens, netwerken en ICT-applicaties
 • Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT
 • Investeringen in systemen (software en apparatuur) die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maken
 • Aanvullende investeringen nuttig bij de uitvoering van de investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen of in systemen die dienen voor de beveiliging van ICT
 • Kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de investeringen onder de voormelde punten, en die samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven
 • Investeringen in systemen (software of apparatuur) die de interfacing van de in de voormelde punten beoogde systemen met systemen van de onderneming of naar systemen buiten de onderneming mogelijk maken, inclusief de investeringen voor interfaces tussen systemen voor facturatie, betaling en boekhoudkundige programma’s

Voor e-commerce websites:

 • De aankoop van certificaten voor elektronische facturatie
 • De aankoop van identiteitscertificaten
 • Het gedeelte elektronische facturatie van e-commerce websites
 • Software en apparatuur voor de online betaling, evenals de interfacing met het online verkoopplatform
 • Audits betreffende informaticaveiligheid