Gebruik van een elektriciteitsaansluiting op het openbaar domein

Heb je voor je activiteit of evenement elektriciteit nodig? Dan kan je een aansluiting aanvragen op één van de elektriciteitskasten op het openbaar domein.

Vraag de aansluiting minstens twee weken vóór aanvang van je activiteit aan.

Voorwaarden

De elektriciteitsaansluiting moet beschikbaar zijn en niet ingenomen zijn voor bijvoorbeeld openbare werken.
Verder moet de installatie van de gebruiker normaal aansluitbaar zijn op de kast. De installatie moet in orde zijn met het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties.

Procedure

  • Elektriciteit voor een evenement op het openbaar domein: zie E-loket
  • Elektriciteit voor kermissen en markten: aanvragen bij de dienst Concessies, de dienst Evenementen behandelt deze aanvragen niet!