Gehandicaptenadviesraad (GAR)

Het doel van de Gehandicaptenadviesraad bestaat in het scheppen van een kader in Blankenberge om een gehandicaptenbeleid uit te bouwen op alle manieren die zij daartoe nuttig acht.

De raad kan eigen initiatieven uitbouwen van diverse aard, adviezen formuleren en bestaande initiatieven ondersteunen en coördineren. Iedere persoon met een handicap die dat wil, al dan niet lid van een erkende gehandicaptenvereniging, kan meewerken aan de Gehandicaptenadviesraad.

  • Voorzitter: Michelle Claeys
  • Secretaris: Virginie Waelkens