Gemeenschapsdienst

Met de steun van Europa Werk en Sociale Economie richtte het lokaal bestuur een Gemeenschapsdienst op en kreeg hiervoor een opstartfinanciering ten bedrage van 14.793,69 euro.

De doelstelling is het activeren van langdurig werkzoekenden via een vorm van een werkervaringsstage als opstap naar werk. De langdurig werkzoekende voert kleinschalige taken uit bij het lokaal bestuur en bouwt zo zijn competenties op met het oog op een duurzame tewerkstelling.

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigden die min. 2 jaar werkzoekend zijn (actief werk gezocht) en onvoldoende arbeidsmatig zelfredzaam zijn. Zij kunnen door VDAB verplicht worden tot gemeenschapsdienst als deel van een traject van werkplekleren.

De werkzoekende kan gedurende maximaal 6 maand 32 uur tot 64 uur per maand presteren en krijgt een minimale vergoeding alsook een vergoeding voor eventuele kinderopvang.

Meer info

Jobkracht 10
T 050 235 881