Gemeentelijk wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen op het online geoloket Atlas der Buurtwegen van de provincie West-Vlaanderen.

Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Het wegenregister is geordend in chronologische volgorde op basis van beslissingsdatum. Je kan doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende PDF-bestanden te openen en te raadplegen. 

Gemeentelijk wegenregister

Volgnummer Datum beslissing Omschrijving Bijlagen
1 10.09.2019 Kosteloze afstand: Gemeenteraadsbeslissing houdende de kosteloze afstand van wegenis met bijhorende infrastructuur en groenzones gelegen in Lenebrugstraat.

Gemeenteraadsbeslissing

Opmetingsplan kosteloze afstand

2 10.09.2019

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van rooilijnen en goedkeuren wegentracé en wegeniswerken gelegen in Steenovenstraat.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

3 11.02.2020

Kosteloze afstand:
Gemeenteraadsbeslissing houdende de kosteloze afstand van wegenis met bijhorende infrastructuur en groenzones gelegen in Copsweg.

Gemeenteraadsbeslissing

Opmetingsplan kosteloze afstand

4 17.03.2020

Zaak der wegen: 
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van verkaveling VB 181/1 gelegen M. Devriendtlaan en Prins Karellaan.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

5 13.10.2020

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van de verkaveling VB 183/1 De Lange Thuyn.
(Zie later gemeenteraadsbesluit d.d. 09/11/2021 inzake de straatnaamgeving)

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

6 20.04.2021

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van de Antoinette De Vosstraat in de verkaveling VB 185/1 De Buren.
(Zie later gemeenteraadsbesluit d.d. 09/11/2021 inzake de straatnaamgeving)

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

7 09.11.2021

Straatnaamgeving:
Gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van de straatnamen en pleinnaam van de verkaveling De Lange Thuyn:

  • Frans Ferdinandstraat
  • Maria Theresiastraat
  • Margaretha Van Constantinopelplein
  • Madam Caesstraat
  • Madam Jeanstraat
  • Jeanne Vandewallestraat
  • Stewart Mackenziestraat
  • Antoinette De Vosstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Afbakeningsplan nieuwe straten en plein

8 15.02.2022

Straatnaamgeving:
Gemeenteraadsbeslissing houdende de aanpassing van de pleinnaam M. van Constantinopelplein in de verkaveling De Lange Thuyn.

Gemeenteraadsbeslissing

9 17.05.2022

Straatnaamgeving:
Gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van de hernoeming van de Havenstraat naar de L. Konkelberge Kaai.

Gemeenteraadsbeslissing

10 20.09.2022

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van de Cyrille Maenhoutstraat.
(Zie later gemeenteraadsbesluit d.d. 23.05.2023 inzake de straatnaamgeving)

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

11 23.05.2023

Straatnaamgeving:
Gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van de straatnaam Cyrille Maenhoutstraat.

Gemeenteraadsbeslissing

12 17.10.2023

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van OMV_2023077134 gelegen Reigerpad 41-49 en Stewart Mackenziestraat 60-62.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

13 17.10.2023

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van OMV_2023077135 gelegen Gruttolaan 35-45 en 54

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

14 17.10.2023

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van OMV_2023077136 gelegen Lissewegestraat 45-47 en Stewart Mackenziestraat 1.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan

15 17.10.2023

Zaak der wegen:
Gemeenteraadsbeslissing houdende het vaststellen van de rooilijnen van OMV_2023077137 gelegen Jeanne Vandewallestraat 10.

Gemeenteraadsbeslissing

Rooilijnplan