Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening bestaat uit deskundigen die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Blankenberge of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport en recreatie, onderwijs,...).