Geografisch Informatie Systeem (GIS)

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. De term geografisch wijst op de ruimtelijke aard van de informatie die gebruikt wordt: een locatie, een plek op aarde.
Adressen, lengte- en breedtegraden, ligging van percelen zijn voorbeelden van ruimtelijke gegevens. Met speciale software kan een computer die gegevens in een kaart presenteren.

Het stadsbestuur wendt GIS aan:

  • ter ondersteuning van de administratie, bv. registreren van een stedenbouwkundige aanvraag
  • om bepaalde wettelijke verplichtingen in te vullen, bijvoorbeeld de opmaak en bijhouden van het plannenregister
  • om jou transparante informatie aan te bieden op een gebruiksvriendelijke manier, bijvoorbeeld het geoloket met de bouwvoorschriften
  • om analyses uit te voeren ter ondersteuning van het beleid, bv. wat is de spreiding van jongeren in relatie tot de ligging van de bestaande speelpleinen? (jeugdbeleidsplan)