Gevonden voorwerpen

De gemeenschapswachten van de dienst Veiligheid en Samenleven en de lokale politie vinden jaarlijks heel wat achtergelaten voorwerpen. Ook burgers brengen gevonden voorwerpen tot bij de lokale politie. Gevonden voorwerpen waarvan de eigenaar niet achterhaald kan worden, worden na verloop van tijd eigendom van het Lokaal Bestuur en kunnen openbaar verkocht worden.

Het Lokaal Bestuur levert inspanningen om de gevonden voorwerpen aan de rechtmatige eigenaars terug te bezorgen. Het helpt indien de voorwerpen gemarkeerd zijn.

Helaas worden er ook veel niet-gemarkeerde goederen teruggevonden. Via diverse kanalen worden er foto's van deze gevonden voorwerpen verspreid in de hoop dat de eigenaars deze herkennen.

Voor de teruggave van gevonden voorwerpen contacteer je de lokale politie via 050 42 98 42.