Gewestplan

Stad Blankenberge valt binnen het gewestplan Brugge Oostkust en werd goedgekeurd bij K.B. op 7/04/1977. In 1996 werd het gewestplan gedeeltelijk gewijzigd.