Gezocht: kandidaten MINA-raad RSS

De stedelijke MINA-raad (milieu- en natuurraad) bespreekt voorstellen tot verbetering, behoud en herstel van het leefmilieu (zowel in als rond de stad), de natuur en zijn landschappen en niet te vergeten, ons stukje Noordzee en strand.

De raad adviseert het stadsbestuur met betrekking tot diverse facetten van het leefmilieu.

Telkens in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, wordt de raad opnieuw samengesteld. Graag doet het stadsbestuur dan ook een oproep naar geïnteresseerde kandidaten.

Wie?

De stedelijke MINA-raad zoekt geëngageerde inwoners met ervaring en deskundigheid (of een sterke interesse) met betrekking tot het leefmilieu en natuur vanuit hun beroep, diploma of specifieke verdiensten in bijvoorbeeld het verenigingsleven. De raad komt ongeveer 5 keer per jaar samen, op een af te spreken avond, voor een boeiend overleg.

Help je graag mee je stad en zijn omgeving vorm te geven? Dan is het stadsbestuur naar jou op zoek!

Kandidatuur

Stel je kandidaat via milieu@blankenberge.be.

Gepubliceerd op maandag 8 juli 2019 8.17 u.