Gratis vuilniszakken

Er zijn drie categorieën die in aanmerking komen voor gratis vuilniszakken.

Categorie 1: gratis huisvuilniszakken en PMD-zakken

De gratis huisvuilniszakken kunnen eenmaal per jaar worden toegekend aan gezinnen en alleenstaanden. Opgelet, personen verblijvend in een residentiële voorziening (onder andere woonzorgcentra) komen niet in aanmerking voor gratis huisvuilniszakken.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.
  • Eén van de inwonende leden van het gezin van de aanvrager moet recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT).

Het aantal gratis huisvuilniszakken bedraagt voor

  • Gezinnen: 20 grote huisvuilniszakken + 20 PMD-zakken of 40 kleine huisvuilniszakken + 20 PMD-zakken
  • Alleenstaanden: 20 kleine huisvuilniszakken + 20 PMD-zakken

Meebrengen

Een recent attest (geldend voor het jaar van de aanvraag) van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (elk jaar vernieuwen). 

Categorie 2: gratis huisvuilniszakken voor ouders van kinderen tot 3 jaar

Gratis huisvuilzakken kunnen eenmaal per jaar worden toegekend aan ouders van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar.

Voorwaarden

De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.

Het aantal gratis huisvuilniszakken bedraagt: 20 grote huisvuilniszakken.

Categorie 3: gratis huisvuilniszakken voor mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten

Mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten kunnen eenmaal per jaar gratis huisvuilniszakken krijgen.

Voorwaarden

De aanvrager moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste 6 jaar ten minste 3 jaar ingeschreven zijn.

Het aantal gratis huisvuilniszakken bedraagt: 40 grote of 60 kleine huisvuilniszakken.

Meebrengen

Een doktersattest daterend uit het jaar van de aanvraag.

Aanvragen

De gratis huisvuilniszakken kunnen eenmaal per jaar en dit gedurende het ganse jaar aangevraagd worden in het Sociaal Huis bij het Sociaal Infopunt en kunnen niet gecumuleerd worden met andere categorieën.