Groen licht voor de nieuwe westelijke strekdam Blankenberge RSS

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het lokaal bestuur Blankenberge hebben een akkoord over de nieuwe westelijke strekdam aan de haven. Die komt er om de verzanding in de havengeul tegen te gaan. De nieuwe dam zal deels toegankelijk zijn voor wandelaars.

Verzanding

De 600 meter lange dam moet er in eerste instantie voor zorgen dat de havengeul minder verzandt. De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee. Jaarlijkse stormen en een verhoogd zandtransport door sterke erosie van het strand van Wenduine leiden tot een snelle verzanding van de havengeul. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het langdurige uitbaggeren, zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven. 

Toegankelijk voor publiek

De nieuwe strekdam moet, in combinatie met een bufferzone ten westen ervan, het langstransport van het zand beter tegenhouden. De nieuwe dam zal ongeveer 600 meter lang zijn. Wandelaars zullen toegang hebben tot de eerste 180 meter. Daarna kunnen ze via een trap naar het strand. Het nieuwe concept van een toegankelijke strekdam moet natuurlijk de toenemende verzanding van de havengeul tegengaan. Op vlak van mobiliteit en veiligheid een noodzakelijkheid die nu ook als publieke ruimte zijn meerwaarde blijft behouden.

De bovenkant ervan blijft in normale omstandigheden maar ook bij hoogwater en springtij steeds volledig zichtbaar voor het scheepvaartverkeer. 

Het lokaal bestuur stak het niet onder stoelen of banken dat zij de nieuwe westelijke strekdam zo veel als mogelijk toegankelijk willen te houden voor wandelaars en fietsers. Dat is een absolute meerwaarde voor een toeristische badstad als Blankenberge, die de troef van zijn jachthaven en het staketsel op die manier maximaal in de kijker blijft zetten. Nu zullen bezoekers zo’n kleine 200 m zeewaarts op de nieuwe strekdam kunnen om naar de binnenvarende bootjes en de Blankenbergse skyline met zijn vuurtoren, Casino en Pier te turen. Het voorliggende concept gaat de zware verzanding in de havengeul tegen, is veiliger voor de jachthavengebruikers én biedt de recreant de mogelijkheid langsheen de havengeul te kuieren. The best of both worlds.

Westerstaketsel

Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht. Kleurengecodeerde boeien en buispalen moeten de scheepvaart geleiden. Het betonnen Westerstaketsel verdwijnt uiteindelijk helemaal. Het bestaande Oosterstaketsel met de originele en beschermde houten constructie blijft behouden. 

De werken starten ten vroegste in oktober 2023 en duren ongeveer twee jaar.

Gepubliceerd op maandag 1 augustus 2022 13 u.