Groep van assistentiewoningen De Thuishaven

De groep van assistentiewoningen die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid waarborgt, biedt huisvesting aan senioren.

De Thuishaven wil een oplossing bieden aan een beter veiligheidsgevoel, aan meer sociale contacten en aan een betere stroomlijning en coördinatie van de zorg.
Het doel is de bewoner zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier in zijn/haar vertrouwde omgeving laten wonen, hetzij zelfstandig, hetzij met thuishulp die de bewoner vrij kiest en/of de hulp van een mantelzorger, in nauw overleg met de huisarts.

De Thuishaven biedt een thuis aan voor senioren die nog valide en voldoende zelfredzaam zijn. De groep van assistentiewoningen telt 10 woningen (6 tweepersoonswoningen en 4 eenpersoonswoningen).

Waarvoor kan je bij ons terecht?