Heb ik als handelaar recht op een hinderpremie?

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van werken op het openbaar domein kunnen rekenen op een hinderpremie en desgevallend een sluitingspremie.
Deze compensatie is een initiatief van het Vlaams Gewest, met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) als bevoegde instantie.

De huidige regeling heeft twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de tot tot 1 juli 2017 geldende regeling:

  • De handelaars zijn niet langer verplicht om hun zaak volledig te sluiten om recht te hebben op een premie;
  • De premie wordt voortaan automatisch toegekend aan de handelaars voor de werken starten. Er gebeurt een automatische selectie op basis van de gegevens over de werfzone en de registratie in de ondernemersdatabank.

Voorwaarden

  • De zaak moet minstens één maand ernstige hinder ondervinden van de werken op het openbaar domein;
  • De premie is enkel voor klassieke detailhandelaars, horecazaken en dienstverleners die in de werfzone liggen(1);
  • de onderneming reageert voor de deadline die gesteld wordt in het schrijven dat zij automatisch ontvangt van het VLAIO. Na verstrijken van deze termijn vervalt het recht op de hinderpremie;

Dient de zaak gesloten te worden, dan is er een extra premie per dag vanaf de 22e sluitingsdag. Door deze regeling kunnen de getroffen zelfstandigen zich optimaal voorbereiden op de werken en maatregelen nemen om hun klanten toch nog te bereiken.

(1) De lijst met de verschillende aanvaarde activiteiten voor de hinderpremie (enkel codes met in de laatste kolom vermelding van het nummer 1) kan de onderneming op deze webpagina van het VLAIO terugvinden.
Merk op dat enkel de erkende RSZ- of BTW-hoofdactiviteit in aanmerking komt. Andere door de onderneming zelf geregistreerde hoofd- of nevenactiviteiten via het ondernemingsloket zijn niet bepalend. Het moet dus gaan om de erkende hoofdactiviteit volgens de RSZ- of de BTW-administratie.

Indien haar gegevens in de kruispuntbank van ondernemingen niet juist zouden zijn, dan moet zij zelf een wijziging aanvragen van haar hoofdactiviteit bij de BTW-controlekantoor (formulier 604 b) en/of bij de RSZ. Enkel een wijziging van de foutieve BTW-hoofdactiviteit naar een juiste én aanvaardbare hoofdactiviteit komt in aanmerking. Indien wijzigingen tijdig worden opgenomen in de kruispuntbank van ondernemingen, en bovendien aan alle andere voorwaarden is voldaan, moet de onderneming in principe automatisch worden opgepikt door onze applicatie. Het is dus de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming om eventuele fouten recht te zetten. Ingeval dit niet het geval is, vindt u meer informatie terug op deze webpagina van het VLAIO.