Het e-loket breidt uit RSS

Vanaf nu krijgen burgers en derden meer en gemakkelijker toegang tot attesten en uittreksels van de burgerlijke stand via het e-loket.

Voor burgers

Via het e-loket, het platform voor online dienstverlening, kan je vanaf nu ook attesten en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand opvragen voor bepaalde familieleden zoals je echtgeno(o)t(e), partner wettelijk samenwonende, wettelijk vertegenwoordiger, ouder, grootouder, kind of kleinkind.

Surf naar het e-loket en klik op Attesten en uittreksels burgerlijke stand. Identificeer je met je e-ID (via de e-ID kaartlezer) of via de applicatie Itsme®. In het keuzemenu De akte is voor, selecteer je Iemand anders. Vervolgens selecteer je het familielid voor wie je de akte aanvraagt en vul je alle gevraagde gegevens in.

Voor derden

Ben je advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder? Dan kan je vanaf nu de akten voor je cliënten volautomatisch ontvangen. Net zoals voor de attesten uit het bevolkingsregister en het strafregister hoef je hiervoor slechts éénmalig toegang te vragen. Heb je in het verleden al toegang gevraagd voor het bevolkingsregister, dan kan je onmiddellijk aan de slag voor de akten van de burgerlijke stand.

Surf naar het e-loket en klik op Attesten en uittreksels burgerlijke stand (voor derden).

Gepubliceerd op vrijdag 16 juli 2021 17 u.