Hoe verloopt de huis-aan-huisophaling van afval als de straat is afgesloten?

Bij het uitvoeren van werken op het openbaar domein is het in een aantal gevallen noodzakelijk om de straat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

Dit betekent dat ook de intercommunale IVBO, die instaat voor de huis-aan-huisinzameling van restafval, PMD en papier en karton, niet met hun voertuigen tot voor jouw deur kan rijden.

In deze gevallen wordt dan ook de medewerking van de bewoners gevraagd om hun afval aan te bieden op de hoek van de straat waar wel een normale doorgang voor voertuigen mogelijk is. Deze tijdelijke verzamelplaatsen worden veelal gemarkeerd door enkele nadars en een specifiek bord dat aangeeft dat dit een tijdelijk inzamelpunt is.

Merk op dat het afval enkel op de voorziene tijdstippen en volgens de reglementaire voorschriften mag worden aangeboden. Meer informatie hierover vind je terug op de keerzijde van jouw afvalkalender.