Huwelijksplechtigheid

In Blankenberge kan je trouwen op volgende locaties 

 • binnen: in het stadhuis
 • buiten, op locatie: op het strand of in het Koning Albert I-park

Buiten trouwen, op locatie

 • is mogelijk op vrijdag en zaterdag in de periode van mei tot en met september
  • onder voorbehoud van beschikbaarheid en weersomstandigheden
  • bij slechte weersomstandigheden kan er beslist worden om de huwelijksplechtigheden binnen, in het stadhuis te laten plaatsvinden
 • volgende locaties komen in aanmerking: 
  • Koning Albert I-park, het park achter het stadhuis
  • het stuk strand rechts van het Oosterstaketsel
 • Niet-betalende huwelijken kunnen enkel binnen in het stadhuis plaatsvinden.

Trouwen in het stadhuis

Trouwen in de feestzaal van het stadhuis kan op volgende tijdstippen:

 • maandag tot en met vrijdag, telkens van 8.30 tot 16 uur 
 • zaterdag, telkens van 9 tot 12 uur

Niet-betalende huwelijken zijn enkel mogelijk op maandag en woensdag vanaf 8.30 tot 9.30 uur.

Data voor huwelijken op een buitenlocatie 2024

Trouwen op het strand: 

 • Mei 2024: 
  • vrijdagnamiddag 10 mei, 24 mei
  • zaterdag 04 mei, 18 mei 
 • Juni 2024: 
  • vrijdagmiddag 14 juni, 28 juni
  • zaterdag 01 juni, 15 juni, 29 juni
 • Juli 2024: 
  • zaterdag 06 juli, 20 juli
 • Augustus 2024: 
  • zaterdag 03 augustus, 17 augustus 
 • September 2024: 
  • vrijdagmiddag 13 september, 27 september 
  • zaterdag 07 september, 21 september

Trouwen in het park: 

 • Mei 2024: 
  • zaterdag 11 mei en 25 mei
 • Juni 2024: 
  • zaterdag 08 juni en 22 juni
 • Juli 2024: 
  • zaterdag 13 juli en 27 juli 
 • Augustus 2024: 
  • zaterdag 10 augustus en 24 augustus 
 • September 2024: 
  • zaterdag 14 september en 28 september 

Duurtijd voor huwelijksplechtigheden

 • Binnen in het stadhuis: 30 minuten
 • op een buitenlocatie: 1 uur
 • zijn er meer huwelijken op eenzelfde dag? Dan worden de plechtigheden op elkaar afgestemd. Het eerst aangegeven huwelijk is hierbij bepalend. 

Retributies

 • huwelijken op maandag en woensdag van 8.30 tot 9.30 uur: niet-betalend;
 • huwelijksplechtigheden op een weekdag: 50 euro;
 • huwelijksplechtigheden op een zaterdag:
  • in het stadhuis: 100 euro;
  • in openlucht op locatie: 250 euro.

Praktisch

 • Algemeen: De buitenlocaties zijn openbaar en blijven tijdens de ceremonie toegankelijk voor iedereen. Het is niet toegestaan om de locaties af te sluiten voor wandelaars, fietsers, bezoekers en/of toevallige voorbijgangers.

 • Weersomstandigheden: Bij huwelijksplechtigheden in openlucht op locatie behoudt het lokaal bestuur het recht om tot de laatste werkdag, voorafgaand aan de huwelijksplechtigheid en op basis van de weersvoorspellingen (vanaf windkracht 5 Beaufort of bij kans op neerslag), de plechtigheid te verplaatsen naar het stadhuis. In dit geval wordt de meerkost terugbetaald.

 • Materiaal: Het lokaal bestuur voorziet een tafel en drie stoelen op de buitenlocaties. Indien gewenst, kan de gebruiker eigen materiaal voorzien. Dit dient echter opgezet en afgebroken te worden binnen het toegewezen tijdsslot. Het bestuur voorziet geen muziek op de buitenlocaties. De gebruiker kan echter wel zelf muziek voorzien indien gewenst. De geluidsnorm van maximum 85 dB dient hierbij gerespecteerd te worden. Op de buitenlocaties is geen toegang tot elektriciteit of wifi.

 • Schade: De gebruiker is verantwoordelijk voor schade toegebracht door hemzelf en/of zijn gasten. De gebruiker dient de schade de eerste werkdag na de feiten te melden. De eventuele herstelkosten zijn ten laste van de gebruiker.

 • Afval: Bij het gebruik van de buitenlocaties dient het terrein netjes achtergelaten te worden. De gebruiker dient al het afval op te ruimen en mee te nemen. Vuilniszakken moeten door de gebruiker zelf voorzien worden. Indien het terrein niet netjes is achtergelaten, zullen de opruimwerken gebeuren door de technische dienst van het lokaal bestuur. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de gebruiker.

 • Parkeren: Op de buitenlocaties worden geen (ceremonie)wagens toegestaan tot op de locatie. De wagens dienen te parkeren op de publieke parkeerplaatsen.

 • Veiligheid, orde en verbodsbepalingen: Het lokaal bestuur heeft te allen tijde het recht om de voltrekking van het huwelijk op de buitenlocatie te annuleren wegens veiligheidsredenen. De gebruiker zal de nodige schikkingen treffen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade.

 • Vuur: Bij huwelijksvoltrekkingen mag er geen gebruik gemaakt worden van vuurwerk, vuurpijlen, vuurkorven en/of andere verrassingselementen op basis van rook of vuur.