Huwelijksplechtigheid

In Blankenberge kan een huwelijksplechtigheid voltrokken worden op volgende locaties: 

 • binnen in het stadhuis
 • op locatie, buiten, in de openlucht 

Huwelijksplechtigheden in openlucht, op locatie

 • zijn enkel mogelijk op zaterdag in de periode van mei tot en met september (onder voorbehoud van beschikbaarheid en weersomstandigheden, bij slechte weersomstandigheden kan er beslist worden om de huwelijksplechtigheden binnen, in het stadhuis te laten plaatsvinden)
 • volgende locaties komen in aanmerking: 
  • Koning Albert I-park, naast het stadhuis
  • het perceel strand grenzend aan Speelberge (kant Oosterstaketsel)
 • Niet-betalende huwelijken kunnen enkel binnen in het stadhuis plaatsvinden.

Tijdstippen

De huwelijksplechtigheden kunnen voltrokken worden op volgende tijdstippen:

 • maandag tot en met vrijdag, telkens van 8.30 tot 16 uur
 • zaterdag, telkens van 9 tot 12 uur
  • Elke zaterdag in de periode van oktober tot en met april binnen in het stadhuis;
  • Eén zaterdag per maand in de periode van mei tot en met september in het
   Koning Albert-I-park naast het stadhuis. Op deze zaterdag kan geopteerd worden
   voor het stadhuis of deze buitenlocatie;
  • Eén zaterdag per maand in de periode van mei tot en met september op het
   perceel strand grenzend aan Speelberge (kant Oosterstaketsel). Op deze
   zaterdag kan enkel gekozen worden voor deze locatie.
 • Niet-betalende huwelijken zijn enkel mogelijk op maandag en woensdag vanaf 8.30 tot 9.30 uur.

Duurtijd voor huwelijksplechtigheden

 • Binnen in het stadhuis: 30 minuten
 • op een buitenlocatie: 1 uur
 • de tijdstippen van de huwelijken die op dezelfde dag worden voltrokken, worden op elkaar afgestemd. Hierbij is het eerst aangegeven huwelijk bepalend.

Retributies

De retributies voor de voltrekking van huwelijken worden als volgt vastgelegd:

 • huwelijken op maandag en woensdag van 8.30 tot 9.30 uur: niet-betalend;
 • huwelijksplechtigheden op een weekdag: 50 euro;
 • huwelijksplechtigheden op een zaterdag:
  • in het stadhuis: 100 euro;
  • in openlucht op locatie: 250 euro.

Praktisch

 • Algemeen: De buitenlocaties zijn openbaar en blijven tijdens de ceremonie toegankelijk voor iedereen. Het is niet toegestaan om de locaties af te sluiten voor wandelaars, fietsers, bezoekers en/of toevallige voorbijgangers.

 • Weersomstandigheden: Bij huwelijksplechtigheden in openlucht op locatie behoudt het lokaal bestuur het recht om tot de laatste werkdag, voorafgaand aan de huwelijksplechtigheid en op basis van de weersvoorspellingen (vanaf windkracht 5 Beaufort of bij kans op neerslag), de plechtigheid te verplaatsen naar het stadhuis. In dit geval wordt de meerkost terugbetaald.

 • Materiaal: Het lokaal bestuur voorziet een tafel en drie stoelen op de buitenlocaties. Indien gewenst, kan de gebruiker eigen materiaal voorzien. Dit dient echter opgezet en afgebroken te worden binnen het toegewezen tijdsslot. Het bestuur voorziet geen muziek op de buitenlocaties. De gebruiker kan echter wel zelf muziek voorzien indien gewenst. De geluidsnorm van maximum 85 dB dient hierbij gerespecteerd te worden. Op de buitenlocaties is geen toegang tot elektriciteit of wifi.

 • Schade: De gebruiker is verantwoordelijk voor schade toegebracht door hemzelf en/of zijn gasten. De gebruiker dient de schade de eerste werkdag na de feiten te melden. De eventuele herstelkosten zijn ten laste van de gebruiker.

 • Afval: Bij het gebruik van de buitenlocaties dient het terrein netjes achtergelaten te worden. De gebruiker dient al het afval op te ruimen en mee te nemen. Vuilniszakken moeten door de gebruiker zelf voorzien worden. Indien het terrein niet netjes is achtergelaten, zullen de opruimwerken gebeuren door de technische dienst van het lokaal bestuur. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de gebruiker.

 • Parkeren: Op de buitenlocaties worden geen (ceremonie)wagens toegestaan tot op de locatie. De wagens dienen te parkeren op de publieke parkeerplaatsen.

 • Veiligheid, orde en verbodsbepalingen: Het lokaal bestuur heeft te allen tijde het recht om de voltrekking van het huwelijk op de buitenlocatie te annuleren wegens veiligheidsredenen. De gebruiker zal de nodige schikkingen treffen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade.

 • Vuur: Bij huwelijksvoltrekkingen mag er geen gebruik gemaakt worden van vuurwerk, vuurpijlen, vuurkorven en/of andere verrassingselementen op basis van rook of vuur.