Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) staat de werkgever, leidinggevenden en elke individuele medewerker bij voor de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Er wordt hierbij gestreefd naar een multidisciplinaire benadering.

IDPBW:

  • Geeft advies over de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, producten met gevaarlijke eigenschappen,…
  • Helpt bij de beoordeling van arbeidsrisico's, opmaak van veiligheidsinstructies, onthaal en vorming van de werknemers.
  • Onderzoekt de oorzaken van de arbeidsongevallen.
  • Werkt mee aan de toepassing van de maatregelen die genomen moeten worden bij ernstig en onmiddellijk gevaar, de uitwerking van de interne noodprocedures en de organisatie van de eerste hulp.

Het netwerk vertrouwenspersonen versterkt het psychosociaal welzijnsdomein.