Iedereen digitaal dankzij subsidie van 200.000 euro voor e-inclusiewerking RSS

Blankenberge haalt samen met Damme, Knokke-Heist en Zuienkerke een projectsubsidie van 200.000 euro binnen voor de uitwerking van een lokaal e-inclusiebeleid.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceerde recent een projectoproep om bijkomende ondersteuning te voorzien voor gemeenten en steden om een sterke lokale e-inclusiewerking uit te bouwen. Lokale besturen die hierop intekenden, maakten kans om gedurende maximum drie jaar een beroep te kunnen doen op projectsubsidies tot 200.000 euro per stad of samenwerking tussen steden en gemeenten.

Intergemeentelijke samenwerking

Het digitale zit vandaag vervat in ieder aspect van ons leven. Wie digitaal niet mee is, raakt al snel achterop in de maatschappij. Het recht op zaken zoals onderwijs, werk of zorg komt dan in het gedrang. Omdat iedereen gelijke rechten heeft en gelijke kansen verdient, is digitale inclusie op lokaal niveau cruciaal.

Het is de prioriteit van het stadsbestuur om iedereen mee te krijgen. Dankzij de goede intergemeentelijke samenwerking van Lokaal Bestuur Blankenberge met Werkkracht10, kon de stad als regio Brugge-Noord een ijzersterk dossier indienen en deze subsidie binnenhalen. Samen met Damme, Knokke-Heist en Zuienkerke zal Blankenberge nu een overkoepelend digitaal inclusiebeleid ontwikkelen zodat alle burgers - de meest kwetsbaren eerst - de nodige toegang, vaardigheden en ondersteuning krijgen om te participeren in een digitaal Vlaanderen. Het doel ervan is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

Voor het zo ver is, is er nog heel wat werk aan de winkel. De ontwikkeling van een structureel en duurzaam digitaal inclusiebeleid vereist heel wat expertise en inzicht in de thematiek. Kennis die in de lokale besturen vandaag nog ontbreekt. Daarom wordt er een Deskundige e-inclusie aangesteld die overkoepelend werkt voor de vier steden en gemeenten van regio Brugge-Noord. De deskundige zal een gezamenlijk e-inclusiebeleid opzetten, bakent doelgroepen af, rolt concrete acties uit en zal het opgezette beleid evalueren.

Project Digibanken

De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe groot de digitale kloof wel is. Om die kloof te dichten, wil het stadsbestuur zoveel mogelijk middelen naar Blankenberge halen. De volgende stap is het project Digibanken van de Vlaamse overheid. Daar is het doel om coaching te voorzien in digitale dienstverlening, digitale vaardigheden te versterken door opleidingen te organiseren en hardware ter beschikking te stellen voor mensen in een kwetsbare positie. Samen met de lokale partners wil de stad ook hier een subsidie voor binnenhalen.

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022 17 u.