Impulsreglement voor handelskernversterking buiten het kernwinkelgebied

Als download vind je het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen, een premie voor startende ondernemers buiten het kernwinkelgebied en een premie voor het herbestemmen van een handelspand tot woonfunctie.