Indoorsporten terug mogelijk voor sportverenigingen vanaf maandag 22 juni RSS

Vanaf maandag 22 juni 2020 kunnen sportverenigingen opnieuw terecht in de Farys mattenzaal en in Farys Sportdoze voor trainingen of competitie volgens de geldende maatregelen en protocollen.

Alle voorbereidingen werden getroffen om dit op een gestructureerde en veilige manier te laten verlopen. Zo werd voor elke sportinfrastructuur een circulatieplan uitgewerkt waarbij eenrichtingsverkeer van toepassing is en zijn de middelen om de noodzakelijke handhygiëne te verzekeren ter plaatse voorzien.

De uitoefening van contactsporten met effectief fysiek contact blijft verboden voor kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. De fysieke afstand van 1,5 meter blijft de norm voor contacten, ook binnen sport. Voor -12-jarigen gelden deze minimale afstandsregels van 1,5 meter niet meer, dus ook niet voor sportactiviteiten.

Kleedkamers en douches kunnen momenteel nog niet gebruikt worden. Sportclubs die gebruik wensen te maken van de indoor sportaccommodatie dienen vooraf te reserveren via sportzalen@blankenberge.be.

Gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020 9.30 u.