Inname openbaar domein

Voor elke bezetting van het openbaar domein heb je de toelating nodig van het Lokaal Bestuur en mogelijks van externe wegbeheerders. Het gebruik of bezetten van het openbaar domein is met andere woorden vergunningsplichtig.

Voor de volgende innames heb je een vergunning nodig:

  • je plaatst een container; 
  • je voert bouwwerken uit waarbij een deel van het openbaar domein wordt ingenomen;
  • je voert werken uit op het openbaar domein, bij voorbeeld wegenwerken; 
  • je doet een verhuis; 
  • je doet een levering van goederen waarbij het openbaar domein specifiek dient vrijgehouden te worden;

Procedure

Dien je aanvraag in via één van twee onderstaande formulieren (digitaal formulier of pdf):

  • een vereenvoudigde versie, vooral particuliere innames: voor het uitvoeren van een verhuis, leveringen en kleine werken. Dien je aanvraag minstens 10 kalenderdagen vóór aanvang van de inname in; 
  • een meer complexe versie, vooral professionele innames: voor het uitvoeren van bouwwerken of werken op het openbaar domein. Dien je aanvraag 30 kalenderdagen vóór aanvang van de inname in. 

Let op: bovenstaande termijnen vangen pas aan wanneer je verstuurde aanvraag volledig is!

Ben je een aannemer van werken? Dan moet je de werken eerst in GIPOD registreren vooraleer je de inname van het openbaar domein kan aanvragen.

Moet ik iets betalen? 

Op innames voor bouwwerken is een belasting verschuldigd. Het belastingreglement op het bezetten van het openbaar domein en plaatsen van afsluitingen, materialen en kranen op de openbare weg kan je onderaan downloaden. 

Voor het laten leveren en ophalen van parkeerverbodsborden moet je een retributie betalen. Het tariefreglement vind je onderaan terug. Brengt een onderneming, bijvoorbeeld de verhuisfirma, zijn eigen signalisatie mee? Dan moet je niets betalen.

De aanvraag

De aanvraagformulieren voor zowel de vereenvoudigde als voor de complexere innames kan je hieronder digitaal invullen (via het e-loket) of als pdf downloaden.