Inname openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt, werken of installaties uitvoert of verhuist, dan neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, steiger, bouwkraan, verhuislift,... te plaatsen of om tijdelijk een groot voertuig te parkeren (parkeerverbod voor verhuiswagen, vrachtwagen, bestelwagen, aanhangwagen,...). Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Procedure

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig, dat is minimum 15 dagen voor de inname start, aan bij uw gemeente.

Bedrag

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

Als download vind je het belastingreglement op het bezetten van het openbaar domein en plaatsen van afsluitingen, materialen en kranen op de openbare weg.