Inname openbaar domein

Voor het bezetten van het openbaar domein is steeds een toelating/vergunning nodig van het Lokaal Bestuur en de eventuele wegbeheerders. Het gebruik of bezetten van het openbaar domein is met andere woorden vergunningsplichtig.

Een vergunning kan worden aangevraagd om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating/vergunning is ook steeds een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin wordt afgesproken welke verkeersborden verplicht geplaatst moeten worden om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

Concreet staat het team Inname Openbaar Domein in voor het verlenen van een toelating/vergunning voor de tijdelijke innames om:

 • werken uit op het openbaar domein, waarbij dit domein wordt opgebroken, omwoeld, …;
 • bouwwerken uit te voeren waarbij een deel van het openbaar domein wordt ingenomen;
 • een bouw- of afvalcontainer te plaatsen;
 • een werftoilet op het openbaar domein te zetten;
 • plaats voor te behouden voor een verhuislift of verhuiswagen op het openbaar domein;
 • plaats voor te behouden voor een levering van goederen waarbij het openbaar domein specifiek dient vrijgehouden te worden;

Voor andere innames van het openbaar domein verwijzen we naar de bevoegde diensten:

Hou rekening dat een aanvraag tot inname niet automatisch leidt tot een vergunning. Immers dient elke inname zowel afgetoetst op andere reeds vergunde innames als impact om de omgeving.

Procedure

Een aanvraag indienen gebeurt bij voorkeur digitaal via het Eagle-platform:

Start aanvraag (via Eagle)

Professionele gebruikers dienen aanvragen steeds in via dit platform, particulieren kunnen eventueel nog (tijdelijk) gebruik maken van de formulieren van het e-loket, waarvan de link onderaan te vinden is.

Eagle zorgt voor een visuele aanduiding waar de inname wordt aangevraagd/toegestaan en detecteert ook reeds in de aanvraagprocedure de meest voorkomende conflicten, zodat hiermee meteen rekening kan worden gehouden en de doorlooptijd van de aanvraag wordt beperkt. Bovendien worden alle innames gesynchroniseerd met het GIPOD.

Bij een aanvraag hou je best rekening met volgende aandachtspunten:

 • alle innames met afmetingen;
 • vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, ….;
 • welke signalisatie wordt geplaatst op het openbaar domein
  Als de rijweg dient afgesloten te worden, dient een signalisatieplan en omleidingsroute te worden opgesteld;
 • Indien er door de inname hinder ontstaat voor omwonenden, dienen deze (samen met de handelaars en garagehouders) minimum 48 uur op voorhand schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de aard en de duur van de hinder.

Hou bij de aanvraag tevens rekening met volgende termijnen:

 • eenvoudige innames, bv. voor een verhuis, leveringen en kleine werken: minstens 10 kalenderdagen vóór aanvang van de inname in; 
 • meer complexe innames, bv. voor het uitvoeren van bouwwerken of werken op het openbaar domein: minstens 30 kalenderdagen vóór aanvang van de inname in. 

Let op: bovenstaande termijnen vangen pas aan wanneer je verstuurde aanvraag volledig is!

Via het Eagle-account kan je je verschillende aanvragen beheren en opvolgen, zonder steeds alle gegevens terug te moeten invullen.

Nog geen ervaring met Eagle ? dan helpen volgende links je vlug vooruit:

Hoogdringendheid

Is je aanvraag hoogdringend omdat je getroffen bent door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt (niet voor een vergetelheid of een planningsprobleem), dan neem je telefonisch contact op met de team Inname Openbaar Domein om te verifiëren of je aanvraag dringend kan behandeld en goedgekeurd worden.

Retributie

Op innames voor bouwwerken is een retributie verschuldigd. Het retributiereglement op het bezetten van het openbaar domein en plaatsen van afsluitingen, materialen en kranen op de openbare weg kan je onderaan downloaden. 

Hou rekening met de opgegeven standaardtermijnen. Indien een verkorte termijn nodig is wordt immers een supplement aangerekend.

Bij de aanvraag dient de verschuldigde retributie betaald te worden om de vergunning te ontvangen. Indien er evenwel geen vergunning kan worden afgeleverd, wordt dit bedrag teruggestort (met uitzondering van de eventuele opleg voor de spoedprocedure).

Indien verkeersborden worden gebruikt van de stad, wordt eveneens een retributie aangerekend voor het leveren en ophalen van parkeerverbodsborden (afhalen van verkeersborden is geen optie).

Het tariefreglement vind je onderaan terug. Brengt een onderneming, bijvoorbeeld de verhuisfirma, zijn eigen signalisatie mee dan is geen retributie verschuldigd. Een parkeerverbod dient ruim op voorhand geplaatst te worden, waarbij de nummerplaten en het type van de voertuigen die op het moment van de plaatsing aanwezig zijn minstens 24u op voorhand dienen doorgegeven aan het team Inname Openbaar Domein.