Inname openbaar domein

Voor het bezetten van het openbaar domein is altijd een toelating/vergunning nodig van het lokaal bestuur en de eventuele wegbeheerders. Het gebruik of bezetten van het openbaar domein is met andere woorden vergunningsplichtig.

Je kan een vergunning aanvragen om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze toelating/vergunning is ook een signalisatievergunning gekoppeld. Hierin wordt afgesproken welke verkeersborden verplicht geplaatst moeten worden om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren.

Team Inname Openbaar Domein staat in voor het verlenen van een toelating/vergunning voor de tijdelijke innames om:

 • werken uit op het openbaar domein, waarbij dit domein wordt opgebroken, omwoeld, …;
 • bouwwerken uit te voeren waarbij een deel van het openbaar domein wordt ingenomen;
 • een bouw- of afvalcontainer te plaatsen;
 • een werftoilet op het openbaar domein te zetten;
 • plaats voor te behouden voor een verhuislift of verhuiswagen op het openbaar domein;
 • plaats voor te behouden voor een levering van goederen waarbij het openbaar domein specifiek dient vrijgehouden te worden;

Voor andere innames van het openbaar domein verwijzen we naar de volgende diensten:

Houd er rekening mee dat een aanvraag tot inname niet automatisch leidt tot een vergunning. Elke inname wordt afgetoetst op andere (eerder) vergunde innames en de impact op de omgeving.

Procedure

Een aanvraag indienen gebeurt bij voorkeur digitaal via het Eaglebe-platform:

Start aanvraag (via Eaglebe)

Ben je een professional (met ondernemingsnummer) of heb je vaak een vergunning nodig?

Registreer je hier op het Eaglebe-platform

Voordeel:

 • je hoeft je contactgegevens niet telkens opnieuw in te voeren,
 • je hebt een overzicht over alle lopende aanvragen en hun status,
 • e kan eenvoudig een verlenging aanvragen,
 • je kunt je betaalbewijs downloaden enz.

Eaglebe zorgt voor een visuele aanduiding van de inname en detecteert ook de meest voorkomende conflicten. Zo kan je hier rekening mee houden en blijft de doorlooptijd van de aanvraag beperkt. Alle innames worden gesynchroniseerd met het GIPOD.

Aandachtspunten bij een aanvraag: 

 • alle innames met afmetingen;
 • vrije doorgang voor voetgangers, fietsers, verkeer, (...);
 • signalisatie op het openbaar domein
  • Moet de rijweg afgesloten worden? Dan moet je een signalisatieplan en omleidingsroute opstellen;
 • Ontstaat er hinder door de inname voor omwonenden?
  • Dan moeten ze samen met de handelaars en garagehouders minimum 48 uur op voorhand schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aard en de duur van de hinder.

Termijnen 

Hou bij de aanvraag rekening met volgende termijnen:

 • eenvoudige innames, bv. voor een verhuis, leveringen en kleine werken:
  • minstens 10 kalenderdagen vóór aanvang van de inname in; 
 • meer complexe innames, bv. voor het uitvoeren van bouwwerken of werken op het openbaar domein
  • minstens 30 kalenderdagen vóór aanvang van de inname in. 

Let op: bovenstaande termijnen vangen pas aan wanneer je verstuurde aanvraag volledig is!

Via het Eaglebe-account kan je je verschillende aanvragen beheren en opvolgen, zonder steeds alle gegevens terug te moeten invullen.

Meer info? 

Nog geen ervaring met Eagle? dan helpen volgende links je vlug vooruit:

  • Wat is Eagle:

Hoogdringendheid

Is je aanvraag hoogdringend omdat je getroffen bent door overmacht waarbij uitstel van de herstellingen/werken bijkomende schade teweegbrengt (niet voor een vergetelheid of een planningsprobleem), dan neem je telefonisch contact op met de team Inname Openbaar Domein om te verifiëren of je aanvraag dringend kan behandeld en goedgekeurd worden.

Retributie

Op innames voor bouwwerken is een retributie verschuldigd. Het retributiereglement op het bezetten van het openbaar domein en plaatsen van afsluitingen, materialen en kranen op de openbare weg kan je onderaan downloaden. 

Houd rekening met de opgegeven standaardtermijnen. Indien een verkorte termijn nodig is wordt een supplement aangerekend.

Bij de aanvraag betaal je de verschuldigde retributie om de vergunning te ontvangen. Kan er geen vergunning worden afgeleverd? Dan wordt dit bedrag teruggestort (met uitzondering van de eventuele opleg voor de spoedprocedure).

Indien verkeersborden worden gebruikt van het lokaal bestuur, wordt ook een retributie aangerekend voor het leveren en ophalen van de parkeerverbodsborden (afhalen van verkeersborden is geen optie).

Het tariefreglement vind je onderaan terug. Brengt een onderneming, bijvoorbeeld de verhuisfirma, zijn eigen signalisatie mee dan is geen retributie verschuldigd. Een parkeerverbod dient ruim op voorhand geplaatst te worden, waarbij de nummerplaten en het type van de voertuigen die op het moment van de plaatsing aanwezig zijn minstens 24 uur op voorhand dienen doorgegeven aan het team Inname Openbaar Domein.