Inschrijvingen Academie

De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn afgesloten

De academie beantwoordt al jouw vragen telefonisch, van maandag tot vrijdag tussen 14 en 18.30 uur en op zaterdag van 09 tot 12 uur.

Inschrijvingsgeld 2022-2023

 • tot en met 17 jaar: € 74
 • tot en met 17 jaar met korting: € 49
 • van 18 tot en met 24 jaar: € 135
 • vanaf 25 jaar: € 343
 • vanaf 25 jaar met korting: € 145

Per leerling wordt een administratieve bijdrage van € 10 aangerekend.
De leeftijd is deze op 31 december 2022.

Inwoners van Blankenberge met een bescheiden inkomen hebben mogelijk recht op een vrijetijdstoelage. Info en aanvragen: Sociaal Huis Blankenberge.

Recht op korting?

Categorie Attest binnen te brengen
Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of gelijkgesteld
 • Attest VDAB
 • Attest RVA
Leefloon OCMW
 • Attest OCMW
Inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag
 • Attest OCMW
 • Attest pensioendienst
Persoon met erkend handicap én tegemoetkoming FOD
 • Attest FOD sociale zekerheid
Ten minste 66% arbeidsongeschikt
 • Attest ziekenfonds met vermelding 66%
 • Attest RIZIV met vermelding artikel 100
 • Attest FOD met vermelding 'vermindering van verdienvermogen'
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (erkend voor tenminste 66%)
 • Attest FOD met vermelding 4 punten op de zelfredzaamheid
 • Attest kinderbijslagfonds
 • Attest Federaal agentschap kinderbijslag
Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin
 • Verklaring directie van tehuis of instelling
Erkend politiek vluchteling
 • Attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen
 • Inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente
NIEUW: begunstigde verhoogde tegemoetkoming
 • Attest ziekenfonds (geen klever)
 • UiTpas met kansenstatuut
Jongeren 2e domein
 • Eventueel attest andere academie
Volwassenen van 18 tot 24 jaar
 • Geen attest
Jongeren - ander gezinslid volgt les
 • Geen attest

Een leerling die ten laste is van een volwassene uit bovenstaande categorieën heeft eveneens recht op de korting.