Jeugddienst

De jeugddienst vormt de link tussen de kinderen en jongeren en het stadsbestuur. Zij ondersteunt en organiseert jeugdwerk (via onder andere subsidies aan de lokale jeugdverenigingen, toelage kadervorming,...) en biedt speelpleinwerking, grabbelpas- en swapwerking en andere activiteiten aan.

De jeugddienst is ook verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhouden van de speelpleinen en heeft als taak ervoor te zorgen dat andere diensten en instanties genoeg aandacht besteden aan kinderen en jongeren.