Jeugdraad

De Blankenbergse jeugdraad is een autonome, open, pluralistische en onafhankelijke raad waarin zowel jeugdwerkinitiatieven als onafhankelijken zijn afgevaardigd.

De aangesloten jeugdwerkinitiatieven zijn: Scouts & Gidsen Zannekin Blauwvoet, KSA Scarphoutstede, Chiro Bloemkine, Sea Scouts & Sea Guides "Wandelaar" 9e F.O.S., Leerlingenraad Gemeenschapsonderwijs, Leerlingenparlement Vrij Onderwijs, Jong VLD, Jong CD&V, Jong N-VA en Jong Socialisten.

De jeugdraad wil een kader scheppen in Blankenberge om een jeugdwelzijnsbeleid uit te bouwen via alle manieren die de jeugdraad daarvoor nodig acht op basis van inspraakstructuren waarbij telkens zoveel mogelijk jongeren betrokken worden.

Samenstelling