Jobkracht 10

Jobkracht 10 is de dienst tewerkstelling en sociale activering van het OCMW Blankenberge.

Werkzoekenden met een leefloon kunnen er terecht voor:

  • trajectbegeleiding op maat, hulp bij sollicitatie, screening en oriëntatie
  • toeleiding naar een opleiding
  • taaltraject: Nederlandse les en de praatgroep voor anderstaligen
  • werkervaring opdoen met een tijdelijk contract art. 60

Voor werkzoekenden die nood hebben aan een voortraject:

  • de onkruidploeg de Busters
  • het moestuinproject ‘t Zonneveld
  • het kookproject de Kokkerel

Verder is er nog:

  • het ontmoetingsmoment 
  • het vrijetijdsproject
  • het participatieproject de Inspraak

Werkgevers kunnen er terecht voor een werknemer in het kader van tewerkstelling art. 60 privé.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen rekenen op sociale activering of een zorgtraject. Samen met een begeleider zet men kleine stapjes naar integratie en activering.