Kan ik in een werfzone nog een aanvraag indienen voor inname openbaar domein?

Voor het bezetten van het openbaar domein is steeds een toelating/vergunning nodig van het Lokaal Bestuur en de eventuele wegbeheerders. Het gebruik of bezetten van het openbaar domein is met andere woorden vergunningsplichtig. Klik hier voor meer info en de procedure.

Bij de uitvoering van werken op het openbaar domein, en in het bijzonder bij de integrale heraanleg van een straat, kunnen bepaalde wegdelen gedurende een langere periode afgesloten worden. Het is dan uiteraard vervelend als er toch nood is aan een ruimte binnen de werfzone. In dat geval kan ook voor een inname binnen een werfzone steeds een aanvraag worden ingediend.

De haalbaarheid van de aanvraag zal worden afgetoetst en gecoördineerd met de aannemer en de veiligheidscoördinator van de werf. Hierbij kunnen specifieke maatregelen worden opgelegd. Het is immers van belang om de veiligheid en mobiliteit van alle betrokkenen op een aanvaardbare wijze te organiseren en te voorkomen dat hierdoor bijkomende kosten of vertragingen ontstaan.

De innames worden bij voorkeur op elkaar afgestemd (zo nodig afgebakend in tijd) of er wordt samen met de aanvrager naar een alternatief gezocht. Uitzonderlijk is er geen afstemming mogelijk en moet de aanvraag uitgesteld worden naar een latere periode.

Om de nodige coördinatie te voeren is het belangrijk dat een inname van het openbaar domein in een werfzone ruim op voorhand wordt aangevraagd.