Kermissen en marktwezen

Bij de dienst Kermissen en Marktwezen kan je terecht voor alle informatie over openbare kermissen en openbare markten. Je kan er ook terecht met vragen over de organisatie van rommelmarkten die gratis toegankelijk moeten zijn voor de deelnemers en garageverkopen.

Wens je een attractie of een kermiskraam te plaatsen dan moet je voldoen aan voorwaarden opgelegd door de Wet op de Ambulante Handel en Kermisactiviteiten van 25 juni 1993, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?