Kinderdagverblijf 't Schelpje

't Schelpje is een kinderdagverblijf erkend door Kind en Gezin met 121 plaatsen. We bieden kwalitatieve kinderopvang aan baby's en peuters van 0 tot 2,5 jaar. Alle gezinnen uit de regio zijn welkom. Wij maken geen onderscheid in nationaliteit, geloof of levensovertuiging.

De kinderbegeleiders zetten zich elke dag in om het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen te garanderen. De start van de opvang wordt geleidelijk opgebouwd, zodat zowel de ouders, het kindje en de begeleiders elkaar rustig kunnen leren kennen voordat de opvang effectief van start gaat. De kinderen verblijven in een eigen groep volgens leeftijd. Binnen een veilig en kindvriendelijke omgeving krijgen alle kinderen de kans om hun talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Interesse? Dien je aanvraag in via Opvang.Vlaanderen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?