Klachten

Ben je niet tevreden over de dienstverlening of wijze waarop je werd behandeld?
Ben je niet tevreden met de termijn waarbinnen iets werd afgeleverd of werd iets gewoonweg niet uitgevoerd?
Heb je bedenkingen bij een bepaalde beslissing of de werking van een publieke dienst?

Het stadsbestuur van Blankenberge streeft steeds naar de best mogelijke dienstverlening. Hierbij wordt gelet op een klantvriendelijke werking en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers.
Ondanks deze inspanningen kan het toch zijn dat je een zeker ongenoegen wil uiten met betrekking tot de werking van en het contact met de stadsdiensten.

Procedure

Een eerste vraag of melding richt je best tot de bevoegde dienst die in de meeste gevallen een oplossing kan bieden voor je probleem. 
Was je eerste poging tevergeefs of werd je probleem niet volledig opgelost? Vond je dat er niet genoeg naar je geluisterd werd of wist je misschien gewoon niet waar aan te kloppen?
Dan kan je beroep doen op de klachtendienst van de stad.

Je kan rechtstreeks of telefonisch terecht bij de dienst secretarie in het stadhuis. Ook kan je een klachtenformulier, te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis, volledig ingevuld deponeren in de brievenbus van het stadhuis. Een klacht kun je ook per brief, e-mail of via het klachtenformulier overmaken.

Anonieme klachten worden niet behandeld!

Afhandeling

Na ontvangst van een klacht wordt er gekeken of deze gegrond en ontvankelijk is.
Gaat de klacht over iets wat binnen de bevoegdheid van het stadsbestuur valt, dan wordt de klacht doorgespeeld naar de bevoegde dienst die, indien mogelijk, meteen een oplossing biedt voor het probleem. 

In ieder geval wordt de burger die de klacht indiende binnen een termijn van 10 dagen per brief of e-mail ingelicht over de goede ontvangst van de klacht.

Het stadsbestuur verbindt er zich toe om binnen een termijn van 45 kalenderdagen, die begint te lopen vanaf de dag na de registratie van de klacht, een passende oplossing aan te bieden.