Klank- en lichtshow op de Belgium Pier Blankenberge

Projectnaam

Klank- en lichtshow op de Belgium Pier Blankenberge

Start- en einddatum RFI

Tijdspanne waarbinnen je je interesse voor het project kan indienen: vrijdag 21 maart 2024 t.e.m. dinsdag 30 april 2024, 14 uur. 

Opdrachtgever / projectverantwoordelijke

Lokaal Bestuur Blankenberge, dienst Evenementen
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
evenementen@blankenberge.be of +32 (0)50 636 631

Context en voorwerp van de RFI

Het lokaal bestuur van Blankenberge is trots op zijn gerenoveerde Belgium Pier, een parel aan de Belgische kust. Het lokaal Bestuur is vastbesloten om deze iconische locatie verder uit te spelen als een unieke troef voor de stad en haar bezoekers.

In lijn met deze visie wil het lokaal bestuur graag de mogelijkheden verkennen voor de realisatie van een permanente installatie voor een klank- en lichtshow op en rond de Belgium Pier. Dit initiatief versterkt niet alleen de beleving van de bezoekers, maar het draagt ook bij aan de identiteit van Blankenberge als een bruisende, innovatieve kustgemeente.
We nodigen daarom creatieve, ervaren bedrijven en individuen uit om deel te nemen aan deze marktbevraging. Het lokaal bestuur is geïnteresseerd in voorstellen die niet alleen technologisch geavanceerd zijn, maar ook passen bij de unieke sfeer en geschiedenis van de stad.


Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer:

  • Creativiteit en originaliteit: hoe kan jouw voorstel de vernieuwde Belgium Pier transformeren in een adembenemende licht- en klankbeleving?
  • Duurzaamheid: welke duurzame elementen kan je integreren om milieuvriendelijkheid te waarborgen?
  • Toegankelijkheid: hoe wordt de licht- en klankshow toegankelijk gemaakt voor zowel bewoners als toeristen?
  • Technische Haalbaarheid: welke technologieën en infrastructuur zijn vereist voor een succesvolle implementatie?

Specificaties:

  • Totaalspektakel met klank en licht
  • Breed inzetbare permanente installatie in en rond de Belgium Pier
  • Wijzigbare programmatie per seizoen of in functie van speciale gelegenheden (vb. Nationale feestdag).
  • Alle technieken en combinatie van technieken (vb. laser, projectie, mapping) zijn toegelaten
  • Zichtbaar vanop de Zeedijk van Blankenberge

Wij nodigen je graag uit om jouw verschillende ideeën en voorstellen in te dienen. Het staat elke leverancier vrij om één of meerder concepten of ideeën in het antwoord toe te lichten.

We wensen in deze fase hoofdzakelijk de verschillende mogelijkheden in kaart brengen zonder in detail in te gaan omtrent de plaatsing, de uitvoering of het conceptuele van het spektakel.

Verwachtingen


De bedrijven die informatie willen delen over hun producten of diensten, moeten een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de door hen aangeboden functionaliteit. Ze moeten het mogelijk maken dat het Lokaal Bestuur Blankenberge kan nagaan in hoeverre de beschrijvingen van het product of de dienst toelaten de verwachtingen in te vullen.

Louter indicatief mag bij het informatieaanbod ook prijsinformatie toegevoegd worden.

Deze marktprospectie heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen zodat het Lokaal Bestuur Blankenberge in een later stadium de volgende acties op de meest efficiënte wijze kan plannen. De gegevens die je aanreikt bieden een antwoord op onze vragen, maar worden in dit stadium NIET beoordeeld.

Timing uitrol project

Voorjaar 2025.

Praktische regeling

De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan het RFI-proces. Een definitief antwoord wordt verwacht tegen dinsdag 30 april 2024, 23.59 uur.

Bij het lokaal bestuur Blankenberge heeft de dienst Evenementen de verantwoordelijkheid voor het behandelen van de antwoorden op deze RFI.

Alle vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan:
Dienst Evenementen Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
evenementen@blankenberge.be of +32 (0)50 636 631

Het Lokaal Bestuur Blankenberge garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet het Lokaal Bestuur Blankenberge geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen. Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningsprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen
regels.

Vragen?

Heb je interesse in deze uitdaging? Bezorg ons dan tegen ten laatste 30 april 2024 de gevraagde informatie. Daarna hoor je meer over de volgende stappen.