Klimaatbedrijf Blankenberge

Energie van, voor en door de Blankenbergenaar

Schrijf je in voor een infosessie

Het energieverbruik en de energieprijzen stijgen, de klimaatverandering is voelbaarder dan ooit en de nood aan duurzame oplossingen is groot. Lokaal bestuur Blankenberge helpt hieraan mee met een ambitieus plan om zelf energie op te wekken én te delen met de inwoners: Klimaatbedrijf Blankenberge. Dit gebeurt via 10.000 zonnepanelen en 50 laadpalen en in een latere fase met windenergie.

Wat wil Klimaatbedrijf Blankenberge realiseren?

Eerst en vooraal wil Klimaatbedrijf Blankenberge 10.000 extra zonnepanelen plaatsen op openbare gebouwen en sociale woningen. Daarnaast wil het een groepsaankoop organiseren voor zonnepanelen voor particulieren. De laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en elektrische deelwagens staat ook op de agenda. En later wil Klimaatbedrijf Blankenberge ook windmolens plaatsen. Zo kan het zelf duurzame energie opwekken en tegen een voordelige prijs aanbieden aan de inwoners en bedrijven van onze stad.

Wat is klimaatbedrijf Blankenberge?

Het Klimaatbedrijf is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk of cvso. Dit betekent dat elke inwoner kan deelnemen aan het project én er ook van kan profiteren. Doel? Samenwerken aan een duurzame energievoorziening voor de hele stad.

Waarom een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CVSO)?

 • De cvso betrekt inwoners en bedrijven rechtstreeks bij de energietransitie door hun de kans te geven economisch deel te nemen in het ontwikkelen en uitbaten van hernieuwbare energieprojecten in Blankenberge.
 • Financiële middelen van de stad, de inwoners en bedrijven worden gebundeld in de cvso om te investeren in duurzame projecten met een duidelijk terugverdienmodel.
 • Via de cvso kun je als inwoner zélf investeren in Klimaatbedrijf Blankenberge. Dit doe je via de aankoop van aandelen. De prijs van een aandeel is 250 euro. Aandelen zijn te koop vanaf maart 2024. Bezit je aandelen? Dan dan kan je een percentage aan winst (dividend) uitgekeerd krijgen.

Waarom is Klimaatbedrijf Blankenberge belangrijk? 

Klimaatbedrijf Blankenberge is belangrijk voor iedereen die in Blankenberge woont of werkt. Dit zijn de belangrijkste voordelen.

 • Duurzame energie voor iedereen: Klimaatbedrijf Blankenberge wil een duurzame energievoorziening voor de hele stad realiseren. Zo gaan we samen de klimaatverandering tegen.
 • Voordelige energieprijzen: Klimaatbedrijf Blankenberge wil de energieprijzen drukken voor inwoners en bedrijven van Blankenberge. Zo helpen we iedereen besparen op de energiefactuur.
 • Lokale economie: Klimaatbedrijf Blankenberge zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Daarnaast versterkt het de lokale economie door lokale bedrijven te betrekken bij het project.

Is het de bedoeling om Blankenberge helemaal onafhankelijk te maken van het energienet?

Neen. Klimaatbedrijf Blankenberge is een aanvulling op de energielevering die er nu al is. We gaan de stad niet afkoppelen van het hoogspanningsnet. De zon schijnt niet altijd en er zijn ook windstille dagen, dus blijven we op het net. De bedoeling is wel om met alle initiatieven een maximaal rendement op te bouwen zodat we alle Blankenbergse gezinnen van eigen en zelf geproduceerde groene stroom kunnen voorzien.

Wat gebeurt er concreet?

Heel binnenkort

 1. Meer zonnepanelen
  • Het lokaal bestuur legt op alle beschikbare daken van openbare gebouwen en sociale woningen zoveel mogelijk zonnepanelen.
  • Het lokaal bestuur start een groepsaankoop voor zonnepanelen. Zo kan elke inwoner kwaliteitsvolle zonnepanelen aankopen aan een goede prijs.
 2. Meer laadpalen
  • Het is de bedoeling om veel meer (semi)publieke laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen. Dat is nodig, omdat er tegen 2030 zes keer zoveel elektrische wagens zullen rondrijden. Bovendien kunnen we dankzij de zonnepanelen de laadpalen van groene stroom voorzien.
  • Bezit je aandelen in Klimaatbedrijf Blankenberge? Dan voorzien we korting als je de laadpalen gebruikt.
 3. Meer deelwagens
  • Elektrisch rijden is niet voor iedereen financieel haalbaar. Autodelen is een goed alternatief. Het lokaal bestuur voorziet daarom genoeg elektrische deelwagens. Die zullen opladen aan onze eigen laadpalen, die we gezamenlijk gebruiken met alle coöperanten van Klimaatbedrijf Blankenberge. Het lokaal bestuur sluit aan bij het coöperatief elektrisch deelauto netwerk (CEDAN), zodat iedereen in heel Vlaanderen kan gebruik maken van coöperatieve deelwagens van gelijkaardige klimaatbedrijven.

In de verhuur van deelwagens, de verkoop van energie via laadpalen, en het gebruik van de opgewekte energie van onze zonnepanelen zit het terugverdienmodel.

Later

 1. Energiedelen
  • De latere projecten, moeten de inwoners een vast en voordelig energietarief bieden. Klimaatbedrijf Blankenberge wil daarvoor een hernieuwbare energiegemeenschap vormen. We onderzoeken hoe we met het kimaatbedrijf zelfstandig energie kunnen produceren, distribueren en leveren. Zonder invloed van de energiereuzen. Zo houden we de energieprijzen op lange termijn constant en voordelig voor inwoners en bedrijven. Een energiegemeenschap helpt ook om de inkomende en uitgaande energiestromen nog beter op elkaar af te stemmen. En de energie die we zelf niet gebruiken, kunnen we op het net plaatsen en doorverkopen.
 2. Windmolens plaatsen
  • Het lokaal bestuur wil een aantal grote windmolens plaatsen. Binnenkort start een studie om de beste locaties te bepalen. Als Klimaatbedrijf Blankenberge zélf investeert in windmolens, kan het de zelf opgewekte energie verkopen aan de stad en de inwoners. En dat aan een stabiele, lage prijs. Dit is een groot voordeel dat private spelers niet bieden. Winst maken is niet belangrijk, wel zoveel mogelijk zelfvoorzienend én duurzaam zijn.

Waarom richt Blankenberge een Klimaatbedrijf op?

 • Grote slaagkans: met Klimaatbedrijf Blankenberge neemt het lokaal bestuur zelf het initiatief om tot duurzame oplossingen te komen. Het bestuur wil een voortrekkersrol opnemen. Hierdoor straalt het ook daadkracht en vertrouwen uit.
 • Imagowaarde: dit project is een pilootproject in België. Deze aanpak is nog nieuw in het land. Waar Blankenberge nu misschien nog niet tot de topspelers behoort wat duurzaamheid en energiecoöperaties betreft, kan het Klimaatbedrijf voor een serieuze inhaalbeweging zorgen. Het kan ons op de kaart zetten als innovatieve en vooruitdenkende stad.
 • Nood vanuit het LEKP: LEKP staat voor Lokaal Energie- en Klimaatpact. Met Klimaatbedrijf Blankenberge neemt het bestuur stappen in werf 2 en 3 van het pact. Om dit te realiseren is er nood aan budget en samenwerking met inwoners en ondernemers. Meer info over het LEKP:
  www.lokaalklimaatpact.be.
 • Katalysator voor de stad: het geld dat het bestuur op termijn bespaart door in te zetten op duurzame ingrepen, zet de deur open voor andere investeringen. Niet enkel de inwoners en ondernemers winnen erbij, het is ook financieel voordelig voor het lokaal bestuur.

Kom naar een van de infomomenten

 • Woensdag 20 maart om 19.30 uur in de feestzaal van het stadhuis
 • woensdag 24 april om 19.30 uur in de feestzaal van het stadhuis

Toegang is gratis, maar schrijf je tijdig in via deze link.