Red de Oudlandpolder RSS

De Oudlandpolder is in gevaar. Droogte en waterschaarste dreigen als gevolg van de klimaatverandering. Actie op het terrein is nodig en jij kan helpen!

Steek de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen voor een meer klimaatrobuuste Oudlandpolder. Tot 100 % cofinanciering voor kleinschalige projecten van burgers en organisaties.

Het landinrichtingsproject Oudlandpolder zet 600.000 euro aan subsidies in om de polder versneld klimaatrobuust te maken.

Met een volledige terugbetaling van kleine, maar structurele maatregelen inzake waterinfiltratie en vernatting wil de Vlaamse overheid een boost geven aan één van de basisdoelstellingen van het landinrichtingsproject. Ze maakt hiervoor extra middelen vrij via het actieplan Blue Deal en roept bewoners, organisaties en verenigingen op tot actie op eigen terrein. Een projectaanvraag indienen kan tot 1 oktober 2022.

Over de Oudlandpolder

De Oudlandpolder is het landelijke gebied ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Het open polderlandschap in de Oudlandpolder is eeuwen geleden door de mens gemaakt. Door dijken te bouwen en grachten te delven, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

Subsidies om de toekomst van de Oudlandpolder te verzekeren

Via het landinrichtingsproject werken meer dan 20 partners samen aan de toekomst van de Oudlandpolder. Er wordt o.a. gedacht aan projecten om meer water op te slaan, aan ondersteuning van landbouwers bij de omschakeling naar teelten die minder water nodig hebben…. Zulke projecten realiseren we niet op korte termijn, omdat ze veel voorbereiding en overleg vragen.

Voor kleinschalige projecten gaat het sneller. Daarom nodigt de Vlaamse Landmaatschappij burgers en organisaties uit om zelf kleine projecten op te starten én uit te voeren. Inwoners en organisaties in de Oudlandpolder kunnen een subsidie krijgen voor projecten die de Oudlandpolder klimaatbestendiger maken of de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Een volledige terugbetaling is mogelijk voor structurele maatregelen rond waterinfiltratie of vernatting en tot 50% via subsidies landinrichting voor maatregelen rond biodiversiteit, landschapszorg, vergroening en recreatieve belevingswaarde.

Enkele concrete voorbeelden:

  • zorgen voor extra capaciteit om water op te slaan of om regenwater te laten infiltreren zodat water langer in het gebied blijft: aanleggen van poelen, opstuwen van private waterlopen, vernatten van percelen met plas-draspompen;
  • zorgen voor extra groen en meer weilanden om de effecten van klimaatverandering te milderen: aanplanten van (schaduw)bomen, hagen, heggen, houtkanten, een pluktuin, een boomgaard, … Dit kan in het buitengebied, maar even goed in de vele historische kernen van de Oudlandpolder (Zwankendamme, Lissewege, Stalhille, Zuienkerke, Nieuwmunster, Houthave, Meetkerke, Vlissegem en Klemskerke);
  • de biodiversiteit vergroten door natuurherstel of -ontwikkeling;
  • infrastructuur bouwen om streekbezoekers beter te ontvangen of iets unieks aan te bieden;

Dien een project in als burger of organisatie

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op 11 mei 2022 het reglement uitvoeringsinitiatieven voor het landinrichtingsproject Oudlandpolder goedgekeurd. De Vlaamse Landmaatschappij heeft op 1 juni 2022 dit reglement gepubliceerd waardoor elke burger of organisatie die actief is in de Oudlandpolder of er woont, zelf projectvoorstellen kan indienen tot en met 1 oktober 2022.

Info en voorwaarden

Alle voorwaarden en documenten om een project in te dienen, vind je terug op www.vlm.be/oudlandpolder.

Wil je een idee wil toetsen op haalbaarheid?
Contacteer de Vlaamse Landmaatschappij regio West:

Een deel van de maatregelen worden gefinancierd met Europese middelen in kader van het actieplan Blue Deal van de Vlaamse Regering.

Gepubliceerd op woensdag 15 juni 2022 15.07 u.