Kunstendag voor kinderen

Na een geslaagde vuurdoop in 2019 neemt Blankenberge in 2020 voor de tweede maal deel aan Kunstendag voor kinderen.
Op het menu? Een sappig, knotsgek, kriebelend activiteitenpakket voor kinderen van alle pluimage! Tot op 15 november 2020?

Ontdek het programma in detail, raadpleegbaar in bijlage.

Wij moeten je helaas meedelen dat deze activiteit niet kan doorgaan als gevolg van de voortgaande coronacrisis. Alle ingeschrevenen worden persoonlijk op de hoogte gebracht via de gebruikelijke kanalen.

Nog vragen? Contacteer ons op T 050 636 600 of M cultuur@blankenberge.be.