Stedelijk kunstpatrimonium

In het verleden heeft het Lokaal Bestuur Blankenberge door schenking of door aankoop een omvangrijke, gevarieerde, kunstwerkencollectie verworven. Deze collectie bestaat uit onder andere schilderijen, etsen, litho’s, affiches, scheepsmaquettes, tekeningen, beelden en portretbustes.

Het depot van het stedelijk kunstpatrimonium is ondergebracht in het stadhuis. Niet alle objecten bevinden zich in dit depot. Sommige stukken staan opgesteld in de publieke ruimte (o.a. standbeelden) of bevinden zich in andere stadsgebouwen waar ze een decoratieve functie bekleden. Heel wat van deze kunstwerken worden nu ook al ontsloten voor het publiek via Erfgoedinzicht, een beeldbank voor museale objecten.

www.erfgoedinzicht.be 

(c) foto: Slag van Sluys van François Musin, 1886

Deelcollecties