Frans Regoudt

Frans (Franz) Regoudt werd op 8 juli 1906 in Blankenberge geboren. Voorbestemd om zijn ouders, die hotelhouders waren, op te volgen, koos hij toch voor een loopbaan in het (kunst)onderwijs. In 1925 behaalde hij zijn onderwijzersdiploma aan de Rijksnormaalschool van Blankenberge. Daarna volgde hij aan de Gentse Academie teken- en schilderlessen. In 1929 werd hij tekenleraar aan de Academie van Oostende en verhuisde hij naar de Koningin der Badsteden waar hij zich vlot integreerde in het plaatselijke artistieke milieu. Zijn exposities kenden veel bijval. Hij oogstte voornamelijk succes met zijn portretten.
Tijdens WO II week Frans Regoudt samen met zijn echtgenote Yvonne Claessens uit naar de Verenigde Staten waar hij een drietal jaren les gaf aan de Acadamy of Allied Arts van New York. Hij werd er ook een veelgevraagde portrettist en vereeuwigde er onder meer de oud-president Herbert Hoover en Thomas Curran, de secretaris van New York, op doek.
Na de oorlog keerde hij terug naar Oostende om er zijn leraarsambt te hervatten. In 1949 werd hij bevorderd tot inspecteur van het kunstonderwijs. Alhoewel hij in Oostende bleef wonen en werken, organiseerde hij jaarlijks in zijn geboortestad Blankenberge tentoonstellingen die veel succes kenden.
Na zijn oppensioenstelling in 1965 verbleef Frans Regoudt vaak in Mallorca. Op 15 april 1977 overleed hij op dit zonnige eiland op 71-jarige leeftijd. Deze verdienstelijke kunstschilder werd op 2 oktober 1977 benoemd tot ereburger van Blankenberge. Een jaar later, in november 1978, besliste de gemeenteraad om ook één van de zeedijkhellingen naar deze schilder te noemen.

Het oeuvre van Frans Regoudt is zeer divers. Als geboren Blankenbergenaar was hij naast portretschilder ook een begenadigd marineschilder. Zijn vele zee- en strandgezichten getuigen van zijn verknochtheid aan de Noordzee. Frans Regoudt schilderde ook naakten, dorps- en stadsgezichten, landschappen, zonsondergangen en stillevens. Tijdens zijn rijk gevulde schilderscarrière evolueerde zijn stijl van gematigd impressionisme, non-figuratieve kunst, de nieuwe zakelijkheid en expressionisme naar surrealisme en magisch realisme.

Het stadsbestuur bezit 27 werken van deze kunstenaar. Maar liefst 9 ervan zijn afkomstig van een schenking uit 2013 van de broers Etienne en Danny Van Audenaerde.

Bekijk de collectie