Levenseindezorg

De vzw LEIF (LevensEinde InformatieForum)is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect en de wil van de patiënt voorop staat. 

LEIF informeert jong en oud - ongeacht levensbeschouwing, huidskleur of geslacht - op correcte wijze over alle aspecten van een waardig levenseinde. LEIF helpt je in de keuzes rond het levenseinde en maakt je wegwijs in documenten en wetgeving:

  • Wat zijn jouw rechten als patiënt? 
  • Wanneer heb je recht op euthanasie? 
  • Wat als je door een ongeval in coma belandt?
  • Wat moet je doen om orgaandonor te worden?
  • Hoe laat je vastleggen dat je jouw lichaam wil schenken aan de wetenschap?

Zitdag Blankenberge

Stadhuis Blankenberge
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge 

Elke tweede woensdag van de maand van 9.30 u. tot 11.30 u. 

Maak een afspraak via T 050 636 400.

Meer info

Heb je vragen rond palliatieve zorg, beslissingen bij het levenseinde, uitklaren van complexe levensvragen, omgaan met rouw, betrekken van kinderen en jongeren bij palliatieve zorg, voorafgaande zorgplanning, ...? Contacteer LEIF via:

LEIFlijn: T 078 15 11 55

info@leif.be

www.leif.be