Logistiek assistent (D1-D3)

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van logistiek assistent (D1-D3) voor het woonzorgcentrum vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, dit voor een contract voor onbepaalde duur.

Als logistiek assistent sta je in voor ondersteunende taken van het verplegend en verzorgend personeel. Zo draag je mee bij aan de dagelijkse werking van het woonzorgcentrum en bevorder je de levenskwaliteit van de zorgbehoevenden. 

Bekijk de functiebeschrijving in bijlage en ontdek het afwisselende takenpakket! 

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een attest van een erkende opleiding tot logistiek assistent afgeleverd door een door de overheid erkend opleidingscentrum. 
  • Slagen voor de selectieproeven.

Bevorderingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een attest van een erkende opleiding tot logistiek assistent afgeleverd door een door de overheid erkend opleidingscentrum. 
  • Minimum 2 jaar niveauanciënniteit bezitten in niveau E.
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie. 
  • Slagen voor de selectieproeven. 

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving. Bijzondere aandacht wordt o.a. besteed aan het planmatig en zelfstandig kunnen werken, het sociaal- en contactvaardig zijn en het hygiënisch en veilig kunnen werken.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal D1-D3, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector kan voor maximum 6 jaar toegekend worden indien beroepservaring relevant is voor de in te nemen functie. Er kan een weddenberekening aan de personeelsdienst gevraagd worden.

Wij bieden jou

Een boeiende job in contractueel dienstverband, een dynamische werkomgeving, meer dan 600 topcollega's en tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling van je woon-werkverkeer via het openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk tot en met zondag 31 januari 2021 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, een recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data voor de selectieproeven zullen meegedeeld worden na het afsluiten van de kandidaturen.