Lokaal Bestuur Blankenberge neemt steunmaatregelen in het kader van corona RSS

Het Lokaal Bestuur Blankenberge besluit om waar mogelijk extra steun te bieden aan de Blankenbergse bevolking, die door het coronavirus (COVID-19) moeilijkheden ondervindt.

Wat kan men verwachten op economisch vlak?

Opschorten van belastingen

Om de getroffen ondernemers wat financiële ademruimte te geven, zorgt het stadsbestuur voor een verlichting van de lasten.

 1. Halvering alle tarieven met betrekking tot de belasting op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein voor 2020.

 2. Halvering tarief verblijfsbelasting voor 2020 (€ 650 wordt € 325 voor 2020).

Concessies

Getroffen concessionarissen en vergunninghouders met een exploitatie met toeristische inslag en die buiten de steun van de hogere overheid vallen, krijgen na de crisisperiode een herberekening voor de periode van verplichte sluiting.

 1. Markten

  Markten kunnen doorgaan tijdens de week, maar worden beperkt tot verkoop van voedingswaren. De volledige ruimte van de Grote Markt wordt benut waardoor er voor de bezoekers voldoende afstand gecreëerd wordt. De marktkramers die non-food producten aanbieden krijgen een herberekening van hun abonnementsprijs voor de duurtijd van de maatregel.

 2. Kermissen

  Kermissen worden geannuleerd.

Toiletten

Voor wie op zoek is naar een toilet, roepen wij hoteliers en stranduitbaters op om hun sanitaire faciliteiten ter beschikking te stellen voor bezoekers.

Evenementen

Alle recreatieve evenementen en activiteiten (openbaar of privaat) worden opgeschort tot het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april 2020), ongeacht de capaciteit en of het evenement indoor of outdoor doorgaat. Dit om rechtszekerheid te bieden aan organisatoren van evenementen.

 1. Kosteloos annuleren van stadsinfrastructuur

  Het Lokaal Bestuur Blankenberge verhuurt zalen aan lokale verenigingen voor allerhande evenementen die nu niet meer kunnen doorgaan. De huurprijs hiervoor zal niet aangerekend worden en de reeds betaalde bedragen worden aan de getroffen verenigingen terugbetaald. Dit geldt ook voor reservaties bij de uitleendienst van stadsmateriaal.

Online lijst voor afhaal, thuisbezorging en webshop

Verschillende handelszaken schakelen noodgedwongen over van klassieke bediening naar afhaal- en/of thuisbezorgingsdienst. Op de website van het Lokaal Bestuur Blankenberge vind je steeds een actuele lijst van restaurants, snackbars en andere handelszaken die een alternatieve service aanbieden.

Hetzelfde is mogelijk voor winkels die in het weekend moeten sluiten, maar die wel over een webshop beschikken. Deze lijst wordt continue up-to-date gehouden. Handelaars die hun diensten willen aanbieden, nemen contact op met toerisme@blankenberge.be of 050 636 620.

De voorlopige lijst met afhaalrestaurants vind je hier: https://www.blankenberge.be/restaurants-en-snackbars-met-afhaal-en-thuislevering

Wat kan men verwachten op sociaal vlak?

Uitstel van betaling

Belastingen die betrekking hebben op het jaar 2020 zullen pas in het najaar naar de belastingplichtigen worden gestuurd. Mensen die nu tijdelijk geconfronteerd worden met mindere inkomsten of technische werkloosheid krijgen hierdoor wat meer financiële ademruimte.

Schuldpreventie

Heeft iemand minder inkomsten door deze crisis dan kunnen inwoners dit signaleren zodat ze niet in de problemen komen met hun vaste kosten (huur, energiefacturen, hypotheek of andere leningen). Samen met het Sociaal Huis zal dan gekeken worden voor een oplossing op maat, ongeacht het inkomen. Contacteer het Sociaal Huis via sociaalhuis@blankenberge.be of 050 43 12 08

Buurtzorg HELPT!

Het samenbrengen van vrijwilligers en hulpbehoevenden wordt digitaal gecentraliseerd in De Bollaard. Wil je hulp bieden om iemands hond uit te laten? Of heb je zelf hulp nodig om bijvoorbeeld om boodschappen te gaan? Dit meldpunt biedt daar de mogelijkheid toe.

Meer informatie? Contacteer dan het meldpunt Buurtzorg in het dienstencentrum De Bollaard via buurtzorg@blankenberge.be of 050 43 12 02.

Noodvoedselpakket

De noodvoedselpakketten in samenwerking met St-Vincentius en het Sociaal Huis worden verder bedeeld, wel rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Online Platform met meest gestelde vragen & antwoorden

De meest gestelde vragen (FAQ) worden gebundeld en online gepubliceerd met hun bijhorend antwoord via www.blankenberge.be/coronavirus.

Deze steunmaatregels zijn opgesteld met de huidige kennis. Indien de situatie wijzigt dan zullen deze maatregelen nog herzien worden.

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 17.20 u.