Maaltijden in het dienstencentrum

De maaltijd in het dienstencentrum bestaat uit soep, hoofdschotel, nagerecht, water en koffie.

De maaltijd kan gemalen of gesneden geserveerd worden. Er kan zoutloze soep verkregen worden, ook maaltijden voor diabetici zijn beschikbaar.

Voor wie?

Iedereen die gedomicilieerd is in Blankenberge en die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, kan van maandag tot en met vrijdag een middagmaal komen nuttigen in het dienstencentrum De Bollaard.

Wie nog niet de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, kan beroep doen op de maaltijden in het dienstencentrum in geval van zorgbehoevendheid of verminderd zelfzorgvermogen. Dit dient te worden aangetoond aan de hand van een medisch attest of aan de hand van een attest van doorverwijzing door een organisatie die psychosociale hulpverlening aanbiedt.

Procedure

Om 12 uur wordt er gestart met het bedelen van de soep aan tafel, het hoofdgerecht bekom je via zelfbediening aan het buffet. Het afruimen dien je zelf te doen. We staan erop dat je tijdig aanwezig bent.

Wil je komen eten, dan kan je je laten registreren aan het onthaal. Nadat een gebruikersdossier werd aangelegd, kan je maaltijdbonnetjes verkrijgen in de cafetaria. Dit kan ten laatste 2 werkdagen voor de maaltijd en dit voor 16.30 uur.

Je kan een maaltijd annuleren uiterlijk daags voordien tot ten laatste 12 uur, zowel telefonisch als aan het onthaal. Bij tijdig verwittigen wordt het maaltijdbonnetje terugbetaald.

Indien het door ziekte of plotse opname in het ziekenhuis niet mogelijk is om te komen eten, dient men ten laatste de dag zelf vóór 10 uur te verwittigen om de maaltijd te annuleren. Binnen de maand dient een medisch attest als stavingdocument te worden ingediend.

Bedrag

Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of leefloongerechtigd bent, heb je recht op het sociaal tarief.

De betaling van de maaltijden gebeurt na maandelijkse facturatie via overschrijving. Indien je liever via domiciliëring wenst te betalen, kan je dit aan het onthaal laten weten.

Kostprijs per maaltijd: € 7,40.
Indien sociaal tarief, kostprijs per maaltijd: € 5,80.