Mag bij werken in de straat mijn oprit worden opgebroken ?

Nutsmaatschappijen hebben rechten om hun kabels, leidingen en installaties op het openbaar domein te vernieuwen, buiten dienst te stellen of in stand te houden.

Er is een belangrijk onderscheid tussen het deel van de oprit dat op het openbaar domein ligt (voor de rooilijn) en het gedeelte dat op privaat domein ligt (achter de rooilijn).

Openbaar domein

Nutsmaatschappijen mogen op het openbaar domein werken uitvoeren waarbij ze een oprit plaatselijk opbreken om kabels en leidingen te vervangen. In een aantal gevallen is dat echter niet nodig, bijvoorbeeld wanneer er wachtbuizen onder de oprit liggen, of wanneer aannemers bijzondere technieken toepassen (bv. boringen). Aannemers kunnen deze technieken echter niet altijd toepassen. Elk geval wordt afzonderlijk geëvalueerd in functie van de werken, de opbouw van de verharding en andere aanwezige kabels en leidingen. Bovendien kunnen deze technieken de kosten doen stijgen. Om de haalbaarheid van alternatieven na te gaan, neem je best contact met de maatschappij die de werken uitvoert of laat uitvoeren.

Behalve in geval van hoogdringendheid (bv. bij een gas- of waterlek) is de maatschappij bij grote werken verplicht om inwoners 48 uur voor de start van de weken te informeren.

Bij minder ingrijpende werken (kleiner dan 3m² of minder dan 10 lopende meters) en/of dringende werken moet de nutsmaatschappij minstens een informatiebord aan de werfzone plaatsen waarop de contactgegevens en de periode van hinder vermeld staat.

In elk geval zijn de nutsmaatschappijen verplicht om de oprit op het openbaar domein kwalitatief te herstellen. Helaas is het niet altijd mogelijk om de oprit te herstellen in oorspronkelijke staat. Bijvoorbeeld als het gaat om een oprit van beton of asfalt (monoliete verharding) of als je oprit werd aangelegd met bijzondere (sier)stenen. Het is dan niet mogelijk om de stenen ongeschonden te recupereren. Vaak zijn nieuwe stenen te duur of onbeschikbaar. Voor de aanleg zijn vaak een bijzondere technieken vereist. In dat geval kan je geen aanspraak maken op een schadevergoeding van de nutsmaatschappij.

Privaat perceel

Bij het vernieuwen van kabels en leidingen in de straat is het mogelijk dat nutsmaatschappijen ook de aansluitingen tussen de straat en de gebouwen aanpassen of vernieuwen. 

Hiertoe neemt de maatschappij altijd vooraf contact op met de aangelanden, zowel om de toegang tot de woningen te voorzien (indien noodzakelijk) als om de nodige afspraken te maken voor de opbraak/herstel van het privaat domein.