Mantelzorghub

Blankenberge wil een zorgzame stad zijn. Mensen die zorg dragen voor anderen verdienen respect, waardering en ondersteuning. Eerst en vooral willen we jou bedanken omdat je zorg draagt voor wie je dierbaar is. Het lijkt soms vanzelfsprekend maar dat is het niet.

Het lokaal bestuur is bezig met de opstart van een Mantelzorghub. Dat betekent dat we mantelzorgers nog beter willen ondersteunen. Samen met de mantelzorgers, vrijwilligers en professionelen werken we een mantelzorgbeleid uit op maat van de noden van de mantelzorgers.

Wat willen we doen voor de mantelzorgers in onze stad?

Erkennen en waarderen

23 juni is de Dag van de Mantelzorger. Dan zetten we mantelzorgers extra in de bloemetjes. Maar ook op alle andere dagen van het jaar willen we onze waardering tonen voor de inspanningen die mantelzorgers dagelijks leveren. Ze zijn de hoeksteen van een zorgende samenleving. Maar niet iedereen ziet zichzelf als mantelzorger. Doe hier de test en zoek uit of jij een mantelzorger bent. Komen de onderstreepte antwoorden overeen met jouw antwoorden? Dan ben jij een mantelzorger. Je hebt er misschien nog niet bij stil gestaan en dat siert jou. Jij draagt zorg voor iemand uit sympathie, liefde, warmte, enthousiasme of omdat het zo hoort. Daar willen we je in de eerste plaats voor bedanken. Maar we willen meer doen dan dat.

Informeren

Mantelzorgers geven aan dat ze vaak het bos door de bomen niet zien. Er komt heel wat administratie kijken bij de taken die een mantelzorger opneemt. Daarom bundelen we alle informatie op maat van onze stad of regio op de Mantelzorghub online. Meld je aan via www.mantelzorghub.be en bekijk de activiteitenkalender en de databank.

Signaleren

We willen ervoor zorgen dat de problemen waar mantelzorgers op botsen tijdig gesignaleerd worden. We willen hierdoor het risico op overbelasting verminderen. Daarvoor werken we samen met de professionelen in de omgeving van de mantelzorgers. Maar we willen ook een rechtstreekse lijn uitbouwen met de mantelzorgers. We zorgen ervoor dat mantelzorg een structureel onderdeel uitmaakt van het beleid. Mantelzorgers worden op geregelde tijdstippen betrokken bij de opmaak van het beleid. Alle mantelzorgers kunnen deel uitmaken van een kerngroep. Iedere mantelzorger is hierbij welkom: jong en oud, los van de aard van de ziekte of beperking van de zorgbehoevende, met of zonder mantelzorgstatuut.

Ondersteunen

Mantelzorgers ondersteunen betekent dat we samenwerken over de diensten en beleidsdomeinen heen.

Verbinden

Een belangrijk onderdeel van de Mantelzorghub zijn de MantelzorgCafés, waar mantelzorgers maandelijks samenkomen om elkaar te ontmoeten en verhalen te delen. Soms wordt er ook een spreker uitgenodigd om een antwoord te bieden op vragen waar mantelzorgers van wakker liggen. Tijdens die momenten worden ook ontspannende activiteiten georganiseerd.

Bekijk de activiteitenkalender via www.mantelzorghub.be.

Contact

Vind je niet wat je zoekt of heb je nog vragen? 
Heb je een idee om mantelzorgers in de bloemetjes te zetten op de dag van de mantelzorg?
Heb je suggesties voor het beleid?

Contacteer de mantelzorgcoördinator:
T 050 235 850
mantelzorg@blankenberge.be