Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 RSS

Op 20 maart 2020 trad het marien ruimtelijk plan 2020-2026 in werking. Daar hoort een gloednieuwe brochure bij!

Natuurbehoud, groene energie, scheepvaart, visserij, zandontginning, defensie en zoveel meer activiteiten vinden dagelijks plaats in ons kleine Belgische stukje Noordzee. Om al deze activiteiten veilig te laten samengaan, stelt de federale overheid elke zes jaar een marien ruimtelijk plan op. Het is een soort ruimtelijke ordening die op land al langer bestaat, maar op zee is het vrij uniek in de wereld. Heel wat landen komen in België kijken hoe wij het aanpakken om alle activiteiten en stakeholders hun rechtmatige plaats op zee te geven.

Wat is er nieuw in het plan?

Het eerste plan gold voor de periode 2014-2020. Het nieuwe plan voor 2020-2026 voorziet onder meer deze nieuwigheden:

  • een tweede zone voor offshore energie, de prinses Elisabeth-zone, die een quasi verdubbeling van de energiecapaciteit beoogt (van 10% van de Belgische elektriciteitsbehoefte eind dit jaar naar 20% tegen 2025/2026);
  • een extra natuurgebied aan de Nederlandse grens;
  • drie nieuwe zoekzones voor bodembeschermende maatregelen;
  • vijf specifieke zones waarbinnen commerciële en industriële activiteiten kunnen worden ontwikkeld, vooral duurzame ontwikkeling zal hierbij centraal staan.

De brochure Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026 bevat heel wat weetjes en vat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 op een toegankelijke manier samen. Ze geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten in onze Noordzee aan de hand van specifieke kaarten.

Het plan werd opgesteld door de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in opdracht van de Minister van Noordzee, Philippe De Backer.

Meer info en het volledige marien ruimtelijk plan: www.marienruimtelijkplan.be

Gepubliceerd op vrijdag 8 mei 2020 10.07 u.