Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift is een document waarmee u kan bewijzen dat u uw dienstplicht hebt vervuld.

Voor wie is het?

Het militiegetuigschrift is afgeschaft, maar diensten zoals de mutualiteit, de verzekeringskas en de pensioendienst kunnen dit document nog vragen.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • militair zakboekje