Mina-raad

De MINA-raad heeft onder andere tot doel om overleg te plegen, advies uit te brengen en initiatieven te nemen met betrekking tot diverse facetten van het leefmilieu op het grondgebied van Blankenberge en desgewenst daarbuiten, om de inspraak van de burger in het leefmilieubeleid te organiseren en te bevorderen en om het stadsbestuur te adviseren over milieu- en natuuraspecten.

Voorzitter: Jeroen Lambert
Secretaris: Alain Mengé