Mobile first: mobiele stadsapp

Projectnaam 

Mobile first: mobiele stadsapp Lokaal Bestuur Blankenberge

Start- en einddatum RFI

Deze marktprospectie is afgelopen.

Opdrachtgever / projectverantwoordelijke

Lokaal Bestuur Blankenberge
Dienst Communicatie
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, 1e verdiep
communicatie@blankenberge.be of T 050 636 590

Context en voorwerp van RFI 

Het Lokaal Bestuur werkt aan de mobile first-gedachte in zijn digitale communicatiestrategie en wil een stadsbrede, mobiele app voor haar inwoners ontwikkelen. Het project kadert in een breder perspectief rond digitale inclusie, waarbij we als lokale overheid de opdracht hebben om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Een gebruiksvriendelijke app kan hier een stap in de goeie richting betekenen voor diverse doelgroepen. De mobiele stadsapp moet het portaal worden voor de verschillende digitale projecten die momenteel gefragmenteerd beschikbaar zijn. Het is een kans om onze dienstverlening uit te breiden.

Verwachtingen

 • De bedrijven die informatie willen delen over hun producten of diensten, moeten een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de door hen aangeboden functionaliteit. Ze moeten het mogelijk maken dat het Lokaal Bestuur Blankenberge kan nagaan in hoeverre de beschrijvingen van het product of de dienst toelaten de verwachtingen in te vullen.
 • Louter indicatief mag bij het informatieaanbod ook prijsinformatie toegevoegd worden. 

Deze marktprospectie heeft enkel tot doel gegevens te verzamelen. De gegevens die je aanreikt bieden een antwoord op onze vragen, maar worden in dit stadium NIET beoordeeld.

De stadsapp moet minstens bestaan uit volgende onderdelen: 

 • mogelijkheid voor top-downcommunicatie:
  • als lokaal bestuur hét middel om proactief te informeren (info te pushen), het is een extra communicatiemiddel in onze communicatiemix om laagdrempelig en snel onze inwoner of tweedeverblijver te bereiken (ook i.t.v. crisiscommunicatie)
  • stedelijk nieuwsoverzicht, evenementenkalenders, info en openingsuren stadsdiensten, wegenwerken,…
 • mogelijkheid tot bottom-upcommunicatie:
  • inwoners en tweedeverblijvers moeten op hun beurt ook op een toegankelijke en laagdrempelige manier snel en rechtstreeks kunnen communiceren met onze stadsdiensten (itv. opmerkingen, meldingen overmaken, attesten of afschriften opvragen, raadplegen of ontvangen,…) (pull van info).
  • meldpunten, berichtenmodule voor vragen, …
 • koppeling met intercommunales mogelijk (vb. IVBO itv. afvalophalingskalenders) en andere partners (vb. ItsMe, UiTpas, UiT-in-Vlaanderen, GIPOD, …)
 • creatie van modules voor bv. handelaars / verenigingen / …
 • Gemeenteraad livestream
 • mogelijkheid tot data-analyse

Qua service verwachten we minstens het volgende:

 • Opleiding en coachingstrajecten

Timing uitrol project 

December 2021- januari 2022

Praktische regeling 

De potentiële leveranciers van dergelijke oplossingen worden gevraagd mee te werken aan het RFI-proces. Een definitief antwoord wordt verwacht tegen 27 oktober 2021, 17 uur.

Bij het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de dienst Communicatie de verantwoordelijkheid voor het volledige proces. Alle vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan:

Dienst Communicatie
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
T 050 636 590
communicatie@blankenberge.be

Het Lokaal Bestuur Blankenberge garandeert het vertrouwelijk karakter van alle informatie die in het kader van deze marktprospectie wordt meegedeeld. Met deze marktprospectie doet het Lokaal Bestuur Blankenberge geen afbreuk aan haar verplichting om de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen.

Een al dan niet deelname aan deze marktprospectie zal op geen enkele wijze een negatieve of positieve invloed hebben op de mogelijkheid tot deelname aan een latere overheidsopdracht en hieruit voortvloeiende selectie- en gunningsprocedure. Deze marktprospectie is geen oproep tot mededinging en staat los van enige aanbestedingsprocedure. Een eventuele latere overheidsopdracht zal volledig conform de desbetreffende wetgeving worden georganiseerd overeenkomstig de hierin opgenomen regels.

Vragen? 

Heb je interesse in deze uitdaging?
Bezorg ons dan tegen ten laatste 27 oktober 2021 de gevraagde informatie.

Daarna hoor je meer over de volgende stappen.