Mobiliteitsplan 2000

Vele inwoners en bezoekers verplaatsen zich dagelijks in en rond Blankenberge. We verplaatsen ons naar het werk, de school of naar de winkel en terug,... De één gaat te voet of met de fiets, een ander neemt de bus of kiest voor de auto. Het mobiliteitsplan leidt alles in goede banen, want zonder plan kan het verkeer in de soep lopen. 

Het eerste mobiliteitsplan Blankenberge werd in 2000 opgemaakt en is samengesteld uit 3 delen: de oriëntatienota, de synthesenota en het beleidsplan.