Mobiliteitsplan 2010

In 2007 werd beslist om het mobiliteitsplan te vernieuwen. De grote lijnen van het bestaande mobiliteitsplan blijven behouden maar een aantal thema’s werd verbreed en verdiept.

Het betreft de volgende 5 thema’s:

  • De mobiliteitsaspecten bij de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
  • De categorisering van wegen.
  • Het doorgaande vrachtverkeer langs de N34.
  • Het snelheidsbeleid.
  • Enkele vragen met betrekking tot het openbaar vervoer.

Uiteindelijk werd een geactualiseerd mobiliteitsplan opgemaakt waarin de voorstellen over de vermelde thema’s zijn ge├»ntegreerd.

Dit geactualiseerd mobiliteitsplan kan je hieronder raadplegen.