Mobiliteitsplannen

Het vorige mobiliteitsplan van Blankenberge dateerde van 2010 en was toe aan een grondige herziening. Bepaalde thema’s hadden verdieping nodig en strookten niet langer met de huidige situatie.

De Gemeenteraad keurde het nieuwe mobiliteitsplan finaal goed in zitting van 14 februari 2023. In dit nieuwe beleidsplan worden de visies en krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid van de stad Blankenberge uiteengezet.

Het volledige mobiliteitsplan download je onderaan deze pagina.