Mondmaskerplicht rond de schoolpoort RSS

Op schooldagen zullen alle voetgangers, leerlingen (vanaf 12 jaar) en ouders aan de wegzijde van de toegang tot de scholen een mondmasker moeten dragen en dat tussen 7 uur en 19 uur, binnen de bestaande verkeerszones 30, uiteraard enkel tijdens schooldagen.

Dit geldt voor ouders die hun kinderen afzetten of ophalen, maar evenwel voor mensen die gewoon voorbijwandelen en de leerlingen zelf (vanaf 12 jaar). Voor de scholen in de Weststraat geldt deze verplichting tussen de Molenstraat en de De Smet de Naeyerlaan. 

Het is nu eenmaal een feit dat er bij de start en het einde van de schooldag in de directe omgeving van de schooltoegangen veel ouders samenkomen. Velen komen op hetzelfde moment hun kind afzetten of oppikken, waardoor het anderhalvemeteren niet altijd kan gerespecteerd worden. Om deze ‘schoolpoortmomenten’ toch zo normaal mogelijk te laten verlopen, heeft het bestuur beslist om in deze omgevingen mond -en neusbedekking te verplichten.

Wijziging burgemeestersbesluit

Op 16 september 2020 werd er een wijziging van het burgemeestersbesluit van 7 mei 2020 opgemaakt. Dat besluit gaat over de veiligheidsmaatregelen op markten en in het winkelcentrum in Blankenberge, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie. In de aanpassing van 16 september vestigt het bestuur de aandacht op de mondmaskerplicht in de omgeving van kleuter-, lagere- en secundaire scholen.

Gepubliceerd op donderdag 17 september 2020 11 u.